Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ Liệu Khảo Sát Tỷ Lệ Dương Tính Huyết Thanh Học từ Phòng Thí Nghiệm Thương Mại

Dữ Liệu Khảo Sát Tỷ Lệ Dương Tính Huyết Thanh Học từ Phòng Thí Nghiệm Thương Mại
Cập nhật ngày 18 tháng 9 năm 2020

Giới thiệu về khảo sát này

CDC is partnering with commercial laboratories to conduct and publish results from a large-scale geographic seroprevalence survey that has tested de-identified clinical blood specimens from people in Connecticut, Louisiana, Minnesota, Missouri, the New York City metro area (Manhattan, Bronx, Queens, Kings, and Nassau), the Philadelphia metro area (Bucks, Chester, Cumberland, Delaware, Lancaster, Montgomery, Philadelphia), the San Francisco Bay Area (Marin, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, San Mateo, and San Francisco), South Florida (Miami-Dade, Broward, Palm Beach, and Martin), Utah, and the Western Washington Region (King, Snohomish, Pierce, Kitsap, and Grays Harbor) for antibodies for the virus that causes COVID-19.

Khảo sát còn có những đối tượng được xét nghiệm mẫu máu vì các lý do không liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như thăm khám thường quy hoặc khám bệnh nói chung mà có tiến hành lấy mẫu máu và xét nghiệm do phòng thí nghiệm thương mại thực hiện ở các khu vực tham gia từ mỗi địa điểm trong 10 địa điểm nói trên. CDC nhắm đến xét nghiệm khoảng 1.800 mẫu được lấy từ mỗi khu vực trong 10 khu vực này, thời gian khoảng 3-4 tuần một lần. Kết quả từ những phân tích kế tiếp nhau có sẵn trên trang web tương tác của chúng tôi và sẽ được cập nhật khi các mẫu tiếp tục được phân tích. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm xem tỷ lệ phần trăm những người được xét nghiệm đã có kháng thể chống lại SARS-CoV-2 và tỷ lệ phần trăm đó thay đổi theo thời gian ở từng khu vực như thế nào.

Thông tin thêm về phương pháp sử dụng trong nghiên cứu này có sẵn trực tuyến, Tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học của các kháng thể đối với SARS-CoV-2 tại 10 địa điểm ở Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 3 - 12 tháng 5, 2020external icon.

Tìm hiểu về các hạn chế của khảo sát này và cách diễn giải kết quả về tỷ lệ dương tính huyết thanh học này.

Kết quả từ mười địa điểm

CDC has received results from people in Connecticut, Louisiana, Minnesota, Missouri, the New York City metro area (Manhattan, Bronx, Queens, Kings, and Nassau), the Philadelphia metro area (Bucks, Chester, Cumberland, Delaware, Lancaster, Montgomery, Philadelphia), the San Francisco Bay Area (Marin, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, San Mateo, and San Francisco), South Florida (Miami-Dade, Broward, Palm Beach, and Martin), Utah, and the Western Washington Region (King, Snohomish, Pierce, Kitsap, and Grays Harbor) from blood samples collected by commercial laboratories as part of routine patient care.

Các con số liệt kê bên dưới đã được làm tròn. Số liệu dự đoán chưa được làm tròn có sẵn trên mạng, Tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học của các kháng thể đối với SARS-CoV-2 tại 10 địa điểm ở Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 3 -ngày 12 tháng 5, 2020external icon.

Bảng điều khiển tương tác

Xem dữ liệu chi tiết được tô sáng trên bảng điều khiển tương tác cho từng địa điểm trong số  10 địa điểm được khảo sát trong nghiên cứu này.

Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 9 năm 2020