Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Khảo Sát Tỷ Lệ Dương Tính Huyết Thanh Học từ Phòng Thí Nghiệm Thương Mại

Khảo Sát Tỷ Lệ Dương Tính Huyết Thanh Học từ Phòng Thí Nghiệm Thương Mại
Cập nhật ngày 18 tháng 11 năm 2021
In

Giới thiệu về các khảo sát này

CDC đang hợp tác với các phòng thí nghiệm thương mại để triển khai các cuộc khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học dựa vào khu vực địa lý trên quy mô lớn nhằm ước tính tỉ lệ phần trăm những người trước đây đã nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19. Chiến lược này thu hút sự tham gia của các đối tác thương mại, giáo dục, vùng lãnh thổ, địa phương và tiểu bang để hiểu rõ hơn về COVID-19 tại Hoa Kỳ bằng cách dùng xét nghiệm huyết thanh (kháng thể) để giám sát ("khảo sát theo huyết thanh học" hoặc "khảo sát về huyết thanh"). Đối với các khảo sát, các mẫu máu lâm sàng đã hủy nhận dạng được xét nghiệm để tìm kháng thể của SARS-CoV-2.

Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học từ phòng thí nghiệm thương mại tại mười địa điểm đầu tiên

Khảo sát về tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học từ phòng thí nghiệm thương mại dùng các mẫu máu thu thập từ 10 cơ sở tại Hoa Kỳ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, 2020. Những địa điểm này bao gồm Connecticut, Louisiana, Minnesota, Missouri, Thành phố New York, Philadelphia, San Francisco, Nam Florida, Utah và Tiểu bang Washington ở phía tây. Khảo sát bao gồm các mẫu máu được xét nghiệm không liên quan tới COVID-19, như thăm khám khi bị bệnh hoặc chăm sóc y tế định kỳ. CDC đã xét nghiệm khoảng 1.800 mẫu thu thập từ mỗi địa điểm trong số 10 địa điểm, xấp xỉ khoảng mỗi 3-4 tuần

Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học từ phòng thí nghiệm thương mại trên toàn quốc

Vào tháng 7, 2020, CDC mở rộng khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học để bao gồm các phòng thí nghiệm thương mại trên khắp 50 bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington và Puerto Rico. Khảo sát sử dụng các mẫu máu được gửi tới các phòng thí nghiệm thương mại vì các lý do không liên quan tới COVID-19, như thăm khám khi bị bênh hoặc chăm sóc y tế định kỳ.

Khảo sát này nhằm mục đích thu thập 50.000 mẫu máu mỗi 2 tuần trong tổng cộng 1,2 triệu mẫu đến tháng 8, 2021. Ước tính tỉ lệ bệnh theo huyết thanh cho cả hai giới và các nhóm tuổi cụ thể có thể không có sẵn cho một số địa điểm vì thu thập được quá ít mẫu máu. Kết quả của khảo sát trên toàn quốc không thể so sánh trực tiếp với kết quả từ khảo sát về tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học từ 10 địa điểm ban đầu vì các phòng thí nghiệm theo đó các mẫu máu được thu thập khác nhau, các xét nghiệm huyết thanh học về SARS-CoV-2 dùng cho mỗi nghiên cứu khác nhau và phân bổ địa lý của hai nhóm người được nghiên cứu đã thay đổi. Các nhà nghiên cứu đang điều tra tỉ lệ phần trăm của các mẫu xét nghiệm máu được xét nghiệm có các kháng thể chống lại SARS-CoV-2, tỉ lệ này khác nhau như thế nào trên toàn bộ các khu vực địa lý và nhóm tuổi và liệu tỉ lệ phần trăm nhiễm SARS-CoV-2 có thay đổi theo thời gian khi diễn ra khảo sát không.

Phương pháp luận

Các ước tính về tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học có trọng số với khoảng tin cậy 95% được tính toán cho mỗi địa điễm mỗi 2 tuần. Ước tính tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học được điều chỉnh (có trọng số) để tương khớp về phân bổ giới tính và tuổi theo số người được lấy làm mẫ trong mỗi địa điểm, sau đó được chuẩn hó theo phân bổ tuổi và giới tính có được từ dữ liệu dân số của Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳexternal icon cho mỗi địa điểm. Phương thức này giải thích một số nguồn biến đổi bao gồm các sai lệch trong việc thu thập mẫu, nhân khẩu học của mỗi địa điểm và độ chính xác của các xét nghiệm huyết thanh học khác nhau (vd. độ nhạy và độ đặc hiệu). Độ sai lệch này được báo cáo là khoảng tin cậy 95%.

Bảng điều khiển tương tác

Xem bảng điều khiển tương tác của chúng tôi tô sáng dữ liệu toàn quốc.

Diễn giải kết quả huyết thanh học từ các khảo sát này

Các khảo sát này có hạn chế để cân nhắc khi diễn giải kết quả.

  • Các khảo sát này nhằm mục đích thu thập các mẫu xét nghiệm trên toàn quốc, mặc dù kết quả có thể không đại diện cho việc phân bổ dân cư theo địa lý và nhân khẩu học. Các mẫu máu cho nghiên cứu đó không được chọn ngẫu nhiên và có thể không là đại diện cho dân cư của Hoa Kỳ.
  • Những người có mẫu máu được lấy trong những lần thăm khám khi bị bệnh hoặc chăm sóc y tế định kỳ có thể không đại diện những người trong dân cư chung vì sự khác biệt về sức khỏe tổng thể, nguy cơ phơi nhiễm bệnh của họ, vì họ tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có xét nghiệm máu hoặc vì phản ứng miễn dịch của họ đối với việc nhiễm SARS-CoV-2.
  • Ước tính tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học cho độ tuổi và giới tính có thể không có sẵn cho tất cả các địa điểm. Điều này có thể xảy ra khi có quá ít mẫu để tính toán ước tính cho nhóm tuổi hoặc giới tính cụ thể. Một số kết quả có thể là dương tính giá (kết quả xét nghiệm là dương tính nhưng người đó không thực sự có kháng thể đối với SARS-CoV-2), hoặc âm tính giả (người đó có kháng thể đối với SARS-CoV-2, nhưng xét nghiệm không phát hiện ra họ). Các kết quả dương tính giả rất có thể thay đổi kết quả kháo sát nếu đó là khu vực mà tỉ lệ phần trăm người trước đó bị nhiễm bệnh là khá thấp. Điều này có thể dẫn tới ước tính rằng có nhiều người bị nhiễm bệnh trong cộng đồng nhiều hơn con số thực tế.
  • Các kết quả từ các khảo sát tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học sẽ không được minh giải để có nghĩa rằng những người đã được xét nghiệm dương tính có kháng thể SARS-CoV-2 đều miễn dịch. Currently, scientists do not know what level of antibodies are needed for protection from an infection. Studies are ongoing to learn more about SARS-COV-2 antibodies, including how long they last, whether they provide protection against getting infected again, and if people get infected again, whether having antibodies can make that illness milder.
  • Dù một số khảo sát về tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học nghiên cứu các yếu tố nguy cơ vì tình trạng nhiễm bệnh, như nghề nghiệp hoặc bệnh nền của một người, khảo sát về tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học này không được thiết kế để có thể cung cấp thông tin này.
  • Cuối cùng, các khảo sát tỉ lệ bệnh theo huyết thanh học khác được thiết kế để thể hiện thời gian tồn tại của kháng thể trong cơ thể con người sau khi nhiễm bệnh. Khảo sát này không được thiết kế để cung cấp thông tin đó.
Kết quả từ khảo sát mười địa điểm đầu tiên
Bảng điều khiển tương tác

Xem dữ liệu chi tiết được tô sáng trên bảng điều khiển tương tác cho từng địa điểm trong số  10 địa điểm được khảo sát trong nghiên cứu này.