Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hành Động Của CDC

Hành Động Của CDC
Cập nhật ngày 8 tháng 7 năm 2020
In
biểu ngữ CDC

Theo dõi các triệu chứng

Các triệu chứng thường gặp của bệnh COVID-19 gồm có sốt và ho. Tìm hiểu thêm

​Từ khi khởi động hoat động ứng phó trong toàn cơ quan về đại dịch này vào ngày 21 Tháng 1, 2020, CDC đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu thêm về cách lây lan của bệnh dịch và hỗ trợ chính quyền các tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ ở tuyến đầu về y tế công cộng.