Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Số ca bệnh tại Hoa Kỳ

Số ca bệnh tại Hoa Kỳ
Cập nhật vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, 07:00 Chiều
Tổng số ca bệnh 5,064,171 40,522 Số ca bệnh mới*
Tổng Số Ca Tử Vong 162,407 565 Số Ca Tử Vong Mới*
Quý vị muốn biết thêm dữ liệu?

Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Trang này được cập nhật hàng ngày dựa trên dữ liệu được xác nhận lúc 4:00giờ chiều giờ miền Đông vào ngày hôm trước.

Số ca bệnh theo khu vực phân quyền

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Di chuột qua các bản đồ để xem số ca bệnh được báo cáo trong mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp vào khu vực đó trên bản đồ.

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Nhấn vào bản đồ hoặc dấu cộng (+) bên dưới bản đồ để xem số ca bệnh được báo cáo trong mỗi khu vực phân quyền.

<div data-post-id="50079" data-site-id="499" data-site-root-folder="coronavirus" class="mb-3" data-host="www.cdc.gov" data-theme="theme-cyan" data-cdc-widget="cdcMaps" data-config-url="/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/us-case-count-maps-charts/map-cases-us-CaseOnly_Desktop.json">
</div>
<script src="//tools.cdc.gov/TemplatePackage/contrib/widgets/tp-widget-external-loader.js"></script>

Số ca tử vong theo khu vực phân quyền

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Di chuột qua các bản đồ để xem số ca tử vong được báo cáo trong mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp vào khu vực đó trên bản đồ.

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Nhấn vào bản đồ hoặc dấu cộng (+) bên dưới bản đồ để xem số ca tử vong được báo cáo trong mỗi khu vực phân quyền.

<div data-post-id="50079" data-site-id="499" data-site-root-folder="coronavirus" class="mb-3" data-host="www.cdc.gov" data-theme="theme-cyan" data-cdc-widget="cdcMaps" data-config-url="/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/us-case-count-maps-charts/map-cases-us-DeathOnly_Desktop.json">
</div>
<script src="//tools.cdc.gov/TemplatePackage/contrib/widgets/tp-widget-external-loader.js"></script>

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

Số ca bệnh và tử vong trong nhân viên chăm sóc y tế

Dữ liệu được thu thập từ 3.776.252 người, nhưng tình trạng nhân viên chăm sóc y tế chỉ có sẵn cho 835.233 (22,1%) người. Trong số 130.010 ca mắc COVID-19 trong lực lượng nhân viên chăm sóc y tế, số liệu tử vong chỉ có sẵn cho 89.113 (68,5%).

Số ca bệnh trong lực lượng HCP 130.010
Số ca tử vong trong lực lượng HCP  616
Dữ liệu trước đây

CDC đã chuyển các thông tin sau sang trang Dữ liệu về số ca bệnh COVID-19 trước đây ở Hoa Kỳ.

  • Cấp độ lây truyền cộng đồng theo khu vực phân quyền - cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 5 năm 2020
  • Tổng số ca bệnh theo ngày - cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 4 năm 2020
  • Số ca bệnh theo nguồn phơi nhiễm - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm 2020
  • Số ca bệnh từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm 2020
  • Số ca bệnh theo ngày bắt đầu bệnh - cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 4 năm 2020
Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, 07:00 Chiều