Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Số ca bệnh tại Hoa Kỳ

Lần cập nhật gần nhất vào ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tổng số ca bệnh 1,678,843 16,429 Số ca bệnh mới*
Tổng Số Ca Tử Vong 99,031 770 Số Ca Tử Vong Mới*
Quý vị muốn biết thêm dữ liệu?

Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Số Ca Bệnh và Tử Vong theo Tiểu Bang

30 tiểu bang báo cáo trên 10.000 ca bệnh COVID-19.

Bản đồ này thể hiện số ca bệnh và tử vong do COVID-19 theo báo cáo từ các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ Đô Washington và các khu vực phân quyền khác thuộc Hoa Kỳ. Di chuột trên bản đồ để xem số ca bệnh và tử vong được báo cáo cho mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp vào khu vực đó trên bản đồ.

Bản đồ này thể hiện số ca bệnh và tử vong do COVID-19 theo báo cáo từ các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ Đô Washington và các khu vực phân quyền khác thuộc Hoa Kỳ. Nhấp trên bản đồ hoặc thanh "jurisdictions" (khu vực phân quyền) màu xám để xem số ca bệnh và tử vong được báo cáo trong mỗi khu vực.

<div data-post-id="50079" data-site-id="499" data-site-root-folder="coronavirus" class="mb-3" data-host="www.cdc.gov" data-theme="theme-cyan" data-cdc-widget="cdcMaps" data-config-url="/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/map-cases-us-manual-desktop.json">
</div>
<script src="//tools.cdc.gov/TemplatePackage/contrib/widgets/tp-widget-external-loader.js"></script>

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây thể hiện số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo theo ngày tại Hoa Kỳ kể từ đầu giai đoạn bùng phát.

Số ca bệnh theo độ tuổi

Biểu đồ sau thể hiện độ tuổi của người mắc COVID-19. Dữ liệu được thu thập từ 1.327.267 người và dữ liệu độ tuổi có sẵn cho 1.324.111 (99,8%) người.

Số Ca Bệnh theo Chủng Tộc & Độ Tuổi

Biểu đồ sau thể hiện chủng tộc của người nhiễm COVID-19. Dữ liệu được thu thập từ 1.327.267 người nhưng dữ liệu chủng tộc chỉ có sẵn cho 653.561 (49,2%) người.

Số Ca Bệnh theo Dân Tộc & Độ Tuổi

Biểu đồ sau thể hiện dân tộc của người nhiễm COVID-19. Dữ liệu được thu thập từ 1.327.267 người nhưng dữ liệu dân tộc chỉ có sẵn cho 613.757 (46,2%) người.

Số ca bệnh và tử vong trong nhân viên chăm sóc y tế

Dữ liệu được thu thập từ 1.358.065 người, nhưng tình trạng nhân viên chăm sóc y tế chỉ có sẵn cho 285.282 (21,0%) người. Trong số 62.690 ca mắc COVID-19 trong lực lượng nhân viên chăm sóc y tế, số liệu tử vong chỉ có sẵn cho 35.673 (56,9%).

Số ca bệnh trong lực lượng HCP 62.690
Số ca tử vong trong lực lượng HCP  294
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 7 tháng 5 năm 2020