Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Ước tính gánh nặng COVID-19

Ước tính gánh nặng COVID-19
Cập nhật ngày 27 tháng 7 năm 2021
In

Để thể hiện tốt hơn toàn bộ gánh nặng về COVID-19, CDC cung cấp ước tính về số ca nhiễm, ca bệnh có triệu chứng, tỉ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 bằng các mô hình thống kê để điều chỉnh số ca bệnh mà các hệ thống giám sát quốc gia không thu thập được vì một số lý do. Những số liệu ước tính và phương pháp được dùng để tính toán số liệu ước tính được công bố trênBệnh lây nhiễm lâm sàngexternal iconThe Lancet Regional Health - Americasexternal icon. Số liệu ước tính này sẽ được cập nhật định kỳ.

Số ca nhiễm COVID-19, ca bệnh có triệu chứng, tỉ lệ nhập viện và tử vong ước tính tại Hoa Kỳ

CDC ước tính rằng từ tháng 2, 2020 đến tháng 5, 2021:

1 trên 4,2 (95% UI* 3,6 - 4,9) ca nhiễm COVID-19 được báo cáo.
1 trên 3,8 (95% UI* 3,4 - 4,3) ca bệnh COVID-19 có triệu chứng được báo cáo.
1 trên 1,8 (95% UI* 1,6 - 2,0) ca nhập viện do COVID-19 đã được báo cáo
1 trên 1,3 (95% UI* 1,30 - 1,34) ca tử vong do COVID-19 được báo cáo.

Những số liệu ước tính này cho thấy rằng trong thời gian đó, đã có khoảng:

120,2 Triệu

Tổng số ca lây nhiễm ước tính

101,8 Triệu

Số ca bệnh có triệu chứng ước tính

6,2 Triệu

Số ca nhập viện ước tính

767,000

Tổng ca tử vong ước tính

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 5 năm 2021

Bảng 1: Tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 tích lũy ước tính sơ bộ, theo nhóm tuổi - Hoa Kỳ, tháng 2, 2020-tháng 5, 2021
Lây nhiễm Mắc bệnh có triệu chứng Nhập Viện Số Ca Tử Vong
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-17 tuổi 26,838,244 21,966,492 – 33,109,862 22,895,857 19,681,278 – 27,181,718 209,264 169,035 – 256,472 332 310-449
18-49 tuổi 60,461,355 50,372,115 – 73,172,038 51,581,445 45,181,664 – 59,344,624 1,533,679 1,313,618 – 1,796,098 34,171 31,355 – 37,360
50-64 tuổi 20,375,641 17,043,764 – 24,561,779 17,377,602 15,329,878 – 19,854,568 1,604,612 1,411,704 – 1,831,326 116,284 112,590 – 120,005
65 tuổi trở lên 12,298,890 9,934,247 – 15,460,317 10,005,696 8,872,135 – 11,338,584 2,808,089 2,474,510 – 3,218,931 615,824 607,666 – 623,771
Mọi lứa tuổi 120,259,370 103,321,791 – 140,873,869 101,886,269 90,959,297 – 115,248,191 6,156,065 5,502,505 – 6,954,083 766,611 754,944 – 778,170

* Số liệu ước tính đã điều chỉnh được trình bày trong hai phần: thời khoảng không chắc chắn [UI] và số liệu ước tính theo điểm. Thời khoảng không chắc chắn cung cấp phạm vi theo đó số thực hoặc tỉ lệ ca nhiễm bệnh, bệnh có triệu chứng, nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 dự kiến giảm nếu cùng một nghiên cứu được lặp lại nhiều lần và đưa ra ý niệm về độ chính xác của ước tính theo điểm. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

Số liệu ước tính sơ bộ này có thể tăng hoặc giảm khi có thêm nhiều dữ liệu và khi chúng tôi cải thiện được hiểu biết của mình về việc phát hiện và báo cáo COVID-19. CDC sẽ tiếp tục định kỳ cập nhật số liệu ước tính này.

Bảng 2: Ước tính tỷ lệ kết quả bệnh COVID-19 cho mỗi 100.000 người, theo nhóm tuổi - Hoa Kỳ, tháng 2, 2020 - tháng 11, 2021
Tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 người Tỷ lệ bệnh có triệu chứng trên 100.000 Nhập viện trên 100.000 Tỉ lệ tử vong trên 100.000 người
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-17 tuổi 36,746 30,075 – 45,332 31,348 26,947 – 37,216 287 231 – 351 0.5 0.4-0.6
18-49 tuổi 44,116 36,754 – 53,391 37,637 32,967 – 43,301 1,119 958 – 1,311 25 23-27
50-64 tuổi 32,391 27,094 – 39,045 27,625 24,369 – 31,562 2,551 2,244 – 2,911 85 179-191
65 tuổi trở lên 22,751 18,377 – 28,599 18,509 16,412 – 20,975 5,195 4,577 – 5,955 1139 1124-1154
Mọi lứa tuổi 36,771 31,592 – 43,074 31,153 27,812 – 35,238 1,882 1,682 – 2,126 234 230-327

* Các tỉ lệ đã điều chỉnh được trình bày trong hai phần: thời khoảng không chắc chắn [UI] và số liệu ước tính theo điểm. Thời khoảng không chắc chắn cung cấp phạm vi theo đó số thực hoặc tỉ lệ ca nhiễm bệnh, bệnh có triệu chứng, nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 dự kiến giảm nếu cùng một nghiên cứu được lặp lại nhiều lần và đưa ra ý niệm về độ chính xác của ước tính theo điểm. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

Tỉ lệ phần trăm về số ca nhiễm bệnh, bệnh có triệu chứng và nhập việnvà tử vong do COVID-19 theo nhóm tuổi-Hoa Kỳ, tháng 2, 2020-tháng 5, 2021