Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Ước tính gánh nặng COVID-19

Ước tính gánh nặng COVID-19
Cập nhật ngày 27 tháng 7 năm 2021
In

To better reflect the full burden of COVID-19, CDC provides estimates of COVID-19 infections, symptomatic illnesses, hospitalizations, and deaths using statistical models to adjust for cases that national surveillance networks do not capture for a number of reasons. These estimates and the methodologies used to calculate them are published in Clinical Infectious Diseasesexternal icon and The Lancet Regional Health – Americasexternal icon. Số liệu ước tính này sẽ được cập nhật định kỳ.

Estimated COVID-19 Infections, Symptomatic Illnesses, Hospitalizations, and Deaths in the United States

CDC estimates that from February 2020–May 2021:

1 in 4.2 (95% UI* 3.6 – 4.9) COVID–19 infections were reported.
1 in 3.8 (95% UI* 3.4 – 4.3) COVID–19 symptomatic illnesses were reported.
1 in 1.8 (95% UI* 1.6 – 2.0) COVID–19 hospitalizations were reported.
1 in 1.3 (95% UI* 1.30 – 1.34) COVID-19 deaths were reported.

These estimates suggest that during this period, there were approximately:

120,2 Triệu

Tổng số ca lây nhiễm ước tính

101,8 Triệu

Số ca bệnh có triệu chứng ước tính

6,2 Triệu

Số ca nhập viện ước tính

767,000

Estimated Total Deaths

Last Updated: May 29, 2021

Table 1: Preliminary estimated COVID-19 cumulative incidence, by age group — United States, February 2020-May 2021
Lây nhiễm Mắc bệnh có triệu chứng Nhập Viện Số Ca Tử Vong
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-17 tuổi 26,838,244 21,966,492 – 33,109,862 22,895,857 19,681,278 – 27,181,718 209,264 169,035 – 256,472 332 310-449
18-49 tuổi 60,461,355 50,372,115 – 73,172,038 51,581,445 45,181,664 – 59,344,624 1,533,679 1,313,618 – 1,796,098 34,171 31,355 – 37,360
50-64 tuổi 20,375,641 17,043,764 – 24,561,779 17,377,602 15,329,878 – 19,854,568 1,604,612 1,411,704 – 1,831,326 116,284 112,590 – 120,005
65 tuổi trở lên 12,298,890 9,934,247 – 15,460,317 10,005,696 8,872,135 – 11,338,584 2,808,089 2,474,510 – 3,218,931 615,824 607,666 – 623,771
Mọi lứa tuổi 120,259,370 103,321,791 – 140,873,869 101,886,269 90,959,297 – 115,248,191 6,156,065 5,502,505 – 6,954,083 766,611 754,944 – 778,170

* Adjusted estimates are presented in two parts: an uncertainty interval [UI] and a point estimate. The uncertainty interval provides a range in which the true number or rate of COVID-19 infections, symptomatic illnesses, hospitalizations, or deaths would be expected to fall if the same study was repeated many times, and it gives an idea of the precision of the point estimate. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

These are preliminary estimates that may fluctuate up or down as more data become available and as we improve our understanding of the detection and reporting of COVID-19. CDC will continue to update these estimates periodically.

Table 2: Estimated rates of COVID-19 disease outcomes per 100,000, by age group — United States, February 2020-May 2021
Tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 người Tỷ lệ bệnh có triệu chứng trên 100.000 Nhập viện trên 100.000 Death rate per 100,000
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-17 tuổi 36,746 30,075 – 45,332 31,348 26,947 – 37,216 287 231 – 351 0.5 0.4-0.6
18-49 tuổi 44,116 36,754 – 53,391 37,637 32,967 – 43,301 1,119 958 – 1,311 25 23-27
50-64 tuổi 32,391 27,094 – 39,045 27,625 24,369 – 31,562 2,551 2,244 – 2,911 85 179-191
65 tuổi trở lên 22,751 18,377 – 28,599 18,509 16,412 – 20,975 5,195 4,577 – 5,955 1139 1124-1154
Mọi lứa tuổi 36,771 31,592 – 43,074 31,153 27,812 – 35,238 1,882 1,682 – 2,126 234 230-327

* Adjusted rates are presented in two parts: an uncertainty interval [UI] and a point estimate. The uncertainty interval provides a range in which the true number or rate of COVID-19 infections, symptomatic illnesses, hospitalizations, or deaths would be expected to fall if the same study was repeated many times, and it gives an idea of the precision of the point estimate. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

Percentage of COVID-19 infections, symptomatic illness, and hospitalizations, and deaths, by age group—United States, February 2020-May 2021