Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thông Tin về Dữ Liệu COVID-19 của CDC

Thông Tin về Dữ Liệu COVID-19 của CDC
Cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2021
In

Tóm Tắt

CDC báo cáo trên mạng về số ca bệnh, số ca tử vong và số xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm mỗi ngày. Dữ liệu trên trang mạng về COVID-19 và Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC căn cứ theo những số liệu mới nhất được báo cáo từ các tiểu bang, địa hạt và khu vực tài phân quyền khác. Dữ liệu lệ thuộc vào khả năng báo cáo chính xác và kịp thời của các khu vực phân quyền.

Ngoài ra, CDC định kỳ báo cáo dữ liệu dựa vào giấy chứng tử tạm tính trên trang mạng của NCHS. Báo cáo số ca tử vong thông qua sử dụng giấy chứng tử sau cùng sẽ cho thông tin hoàn chỉnh hơn nhưng là một quá trình dài hơn và vì vậy, số liệu này sẽ thấp hơn số ca tử vong trên trang mạng về COVID-19.

Độ Chính Xác của Dữ Liệu

CDC truy số ca nhiễm, nhập viện và tử vong do COVID-19 để theo dõi khuynh hướng, phát hiện nơi đang xảy ra tình trạng bùng phát và xác định xem phương pháp y tế công cộng có tác dụng hay không. Tuy nhiên, xác định chính xác số ca COVID-19 là bất khả thi bởi COVID-19 có thể gây bệnh nhẹ, các triệu chứng có thể chưa xuất hiện ngay, báo cáo và xét nghiệm chậm trễ, nên không phải người nào nhiễm bệnh cũng được xét nghiệm hay được chăm sóc y tế, đồng thời các tiểu bang và địa hạt báo cáo số ca cũng có sự khác nhau về mức độ hoàn chỉnh khi báo cáo.

COVID-19 là một trong khoảng 120 bệnh hoặc tình trạng mà các sở y tế tự nguyện báo cáo cho CDC. Sở y tế công cộng các tiểu bang, địa phương và địa hạt xác minh và báo cáo số ca cho CDC. Khi có sự sai khác giữa số ca do CDC báo cáo và các sở y tế báo cáo, dữ liệu do sở y tế báo cáo sẽ được xem là mang tính cập nhật nhất. Các sở y tế có thể cập nhật dữ liệu về số ca bệnh theo thời gian khi họ nhận được thông tin đầy đủ và chính xác hơn. Số ca bệnh mới được báo cáo mỗi ngày sẽ biến đổi. Nói chung là sẽ có ít báo cáo hơn vào cuối tuần và ngày lễ.

CDC báo cáo dữ liệu tử vong ở ba phần trên trang mạng của CDC: Số Ca Bệnh & Tử Vong tại Hoa Kỳ, Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVIDSố Ca Tử Vong Tạm Tính theo NCHS. Số Ca Bệnh tại Hoa Kỳ và Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID lấy thông tin từ cùng nguồn (tổng số ca); tuy nhiên, Số Ca Tử Vong theo NCHS lại căn cứ theo giấy chứng tử, loại tài liệu sử dụng thông tin do bác sĩ, chuyên gia kiểm tra y tế hoặc nhân viên điều tra tử vong báo cáo trong phần nguyên nhân tử vong trên mỗi giấy chứng tử. Dữ liệu từ mỗi trang này được xem là tạm tính (chưa đầy đủ và cần xác minh) và vì vậy có thể còn thay đổi. Số ca từ các tuần đã qua liên tục được điều chỉnh khi tiếp nhận và xử lý thêm số liệu. Vì không phải khu vực phân quyền nào cũng báo cáo số liệu hàng ngày, nên số ca có thể tăng theo các khoảng khác nhau.

Số lượng xác nhận và có thể có

Tính đến ngày 14 tháng 4, 2020, số ca CDC và số ca tử vong bao gồm cả những ca đã xác nhận nhiễm và các ca có thể nhiễm và số ca tử vong. Chúng tôi đưa ra thay đổi này nhằm phản ánh báo cáo tình hình tạm thời về COVID-19biểu tượng pdfbiểu tượng bên ngoài do Hội đồng các Nhà dịch tễ học của Tiểu bang và Vùng lãnh thổ vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Báo cáo quan điểm này bao gồm định nghĩa về ca bệnh và làm cho COVID-19 trở thành căn bệnh phải khai báo trên toàn quốc. Các trường hợp bệnh đáng chú ý trên toàn quốc được các khu vực phân quyền tự nguyện báo cáo cho CDC.

Một ca xác nhận nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng việc đáp ứng đầy đủ bằng chứng xét nghiệm xác nhận đối với COVID-19.

Một ca có khả năng nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng một trong các hình thức sau:

  • Đáp ứng tiêu chí lâm sàng VÀ bằng chứng dịch tễ học mà không thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm để xác nhận nhiễm COVID-19
  • Đáp ứng bằng chứng xét nghiệm giả định VÀ tiêu chí lâm sàng HOẶC bằng chứng dịch tể học
  • Đáp ứng tiêu chí về chỉ số sinh tồn mà không thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm để xác nhận nhiễm COVID19

Không phải khu vực phân quyền nào cũng báo cáo cho CDC số ca bệnh và tử vong có thể có. Khi không có số liệu này cho CDC, phần đó sẽ được ghi là N/A (Không có). Xin lưu ý, bất cứ lúc nào các khu vực phân quyền cũng có thể tái phân loại các ca bệnh có thể có thành ca đã xác nhận (nếu đã có bằng chứng mang tính xác thực từ phòng thí nghiệm) hoặc hủy bỏ toàn bộ số liệu báo cáo ca bệnh có thể có nếu hoạt động điều tra y tế công cộng sau đó xác định rằng cá nhân đó rất có thể không hề mắc COVID-19. Do đó, số ca ước tính có thể dao động đáng kể. Thậm chí, khu vực phân quyền cũng có thể báo cáo số ca ước tính âm vào một ngày nào đó, nếu số ca ước tính được chứng minh là sai nhiều hơn số ca được báo cáo lần đầu vào ngày hôm đó.

Số Khu Vực Phân Quyền Báo Cáo

Hiện đã có 60 khu vực phân quyền thuộc Hoa Kỳ báo cáo số ca bệnh COVID-19. Số này gồm 50 tiểu bang; thủ đô Washington; Thành Phố New York, địa hạt Hoa Kỳ của Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Thịnh Vượng Chung Quần Đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần Đảo Virgin Hoa Kỳ; cùng ba quốc gia độc lập có Hiệp Ước Liên Kết Tự Do với Hoa Kỳ (Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall và Cộng Hòa Palau). Số ca bệnh và tử vong được báo cáo của Bang New York không tính đến số liệu của Thành Phố New York vì họ báo cáo riêng tình hình cần khai báo cấp quốc gia cho CDC.

Bộ dữ liệu sử dụng công khai về COVID-19 và có quyền truy cập hạn chế

Chia sẻ kịp thời và chính xác dữ liệu về COVID-19 với công chúng là vấn đề then chốt trong việc ứng phó khẩn cấp đối với COVID-19 của CDC. Bộ dữ liệu có sẵn công khai là điều quan trọng cho tính minh bạch và chính phủ cởi mở, thúc đẩy nghiên cứu và hiệu quả (nghĩa là cung cấp cho công chúng, giới truyền thông và những người khác quyền truy cập dữ liệu giống nhau với thông tin hỗ trợ và nhất quán). CDC có ba bộ dữ liệu giám sát ca bệnh COVID-19 để công chúng sử dụng:

Thông tin về cơ sở dữ liệu sử dụng công khai  và có quyền truy cập hạn chế:

  • Quý vị có thể tìm thấy yếu tố dữ liệu trên tờ khai báo cáo ca bệnh COVID-19pdf icon.
  • Dữ liệu được CDC coi là tạm thời và sẽ thay đổi đến khi dữ liệu được đối chiếu và xác minh với các nhà cung cấp dữ liệu của tiểu bang và vùng lãnh thổ.
  • Một số dữ liệu được nén lại để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân.
  • Bộ dữ liệu sẽ bao gồm tất cả các ca bệnh với ngày sớm nhất có sẵn trên mỗi hồ sơ (ngày CDC tiếp nhận hoặc ngày liên quan tới bệnh/thu thập mẫu) ít nhất là  14 ngày trước khi tạo bộ dữ liệu đã cập nhật trước đó. Độ trễ 14 ngày này cho phép việc báo cáo ca bệnh được ổn định và đảm bảo rằng dữ liệu kết quả phụ thuộc vào thời gian được nắm bắt chính xác.
  • Bộ dữ liệu được cập nhật hàng tháng.
  • Các bộ dữ liệu được tạo bằng Chính sách về việc tiếp cận và quản lý dữ liệu phi nghiên cứu và nghiên cứu về y tế công cộngpdf icon của CDC và bao gồm các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Danh sách cập nhật của bộ dữ liệu COVID-19 có sẵn cho công chúng sử dụng có thể tìm thấy tại trang web data.cdc.gov. Để biết thêm thông tin về việc thu thập và báo cáo dữ liệu, hãy xem phần Thu thập và báo cáo dữ liệu | NNDSS (cdc.gov). Để biết thêm thông tin về dữ liệu giám sát ca bệnh COVID-19, truy cập www.cdc.gov/coronavisrus/2019-ncov/covid-data/faq-surveillance.html. Các câu hỏi liên quan tới những bộ dữ liệu này có thể được chuyển thẳng tới mục Hỏi SRRG (eocvevent394@cdc.gov).