Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nghiên cứu về bệnh

Nghiên cứu về bệnh
Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020
In

CDC và các cơ quan, tổ chức khác trên thế giới đang tiến hành hàng nghìn nghiên cứu dịch tễ học để tìm hiểu thêm về COVID-19 và vi-rút gây ra bệnh này. Những nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu được:

Đọc báo cáo mới nhất về các nghiên cứu về COVID-19 tại Báo cáo về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của CDC (MMWR)

  • Thời gian từ khi một người phơi nhiễm với vi-rút cho đến khi họ có các triệu chứng (thời gian ủ bệnh). Bây giờ chúng ta biết rằng một người có thể bị nhiễm vi-rút trong 2-14 ngày trước khi họ cảm thấy mắc bệnh và một số người không bao giờ cảm thấy mắc bệnh.
  • Trong bao lâu thì một người nhiễm bệnh có thể phát tán (giải phóng khỏi cơ thể) vi-rút. Để tránh truyền bệnh, chúng tôi khuyên những người bị nhiễm vi-rút nên tránh ở gần người khác cho đến khi họ đã trải qua 3 ngày không bị sốt, các triệu chứng của họ đã hết, 10 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng của họ bắt đầu.
  • Phạm vi của các dấu hiệu, triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của bệnh (phổ bệnh). Biết thông tin này sẽ giúp mọi người cảnh giác với các triệu chứng sớm và giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chẩn đoán và điều trị bệnh.
  • Các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta biết rằng những người lớn tuổi hoặc có các bệnh mãn tính nghiêm trọng có nguy cơ cao mắc bệnh rất nặng do COVID-19.
  • Tần suất bệnh gây ra ốm đau và tử vong trong một nhóm dân số (tỷ lệ mắc bệnh và tử vong). Thông tin này giúp các nhà dịch tễ học hiểu được tác động của COVID-19 đối với sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu đoàn hệ

Nghiên cứu đoàn hệ là nghiên cứu theo dõi một nhóm người (đoàn hệ) theo thời gian. Nếu thông tin đã được thu thập cho các mục đích khác, thì đó là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu.

Ví dụ, các nhà khoa học CDC đã nghiên cứu đặc điểm nhân khẩu học của những người ở Georgia nhập viện vì COVID-19 thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện là người da đen cao hơn tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong toàn bộ dân số. Những kết quả này giúp các chuyên gia y tế công cộng ưu tiên các chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng bằng cách ưu tiên ngân sách, xét nghiệm và nghiên cứu bổ sung trong các cộng đồng đó và xây dựng các hướng dẫn lâm sàng cụ thể dựa trên sự khác biệt về nguồn lực để làm chậm sự lây lan trong các cộng đồng này.

Trong một nghiên cứu đoàn hệ trong tương lai, việc thu thập dữ liệu bắt đầu khi một đoàn hệ được hình thành và dữ liệu được thu thập từ nhóm đó trong tương lai. Các nghiên cứu hiện tại về COVID-19 đang xem xét:

  • mức độ nghiêm trọng của bệnh và các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh nghiêm trọng,
  • kiến thức, thái độ và thực hành của một nhóm dân số cụ thể (như người mang thai hoặc người có các bệnh nền),
  • sử dụng một số loại thuốc, và
  • thực hành kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm.

Khảo sát huyết thanh học

Lấy mẫu xét nghiệm vi-rút Corona

 

Những người đã bị nhiễm vi-rút có thể phát triển kháng thể (là các protein trong máu để chống lại vi-rút) ngay cả khi họ không biết mình bị nhiễm bệnh. Có thể sử dụng xét nghiệm huyết thanh học để phát hiện kháng thể. Bằng cách đếm số người có kháng thể kháng COVID-19, các nhà khoa học có thể biết được mức độ lây lan của bệnh trong dân số. Xét nghiệm kháng thể rất hữu ích vì chúng bao gồm các trường hợp lây nhiễm có thể đã bị bỏ qua vì mọi người không có triệu chứng ( không có triệu chứng) hoặc các triệu chứng nhẹ và do đó không được xét nghiệm hoặc chăm sóc y tế.

Xét nghiệm kháng thể giúp trả lời các câu hỏi quan trọng khác về số ca nhiễm COVID-19 đang tiến triển trong các nhóm dân số theo thời gian như thế nào và giúp ước tính số lượng dân số chưa bị nhiễm bệnh, giúp các nhân viên y tế công cộng lên kế hoạch cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Khảo sát trị số huyết thanh cho COVID-19 của CDC bao gồm khảo sát địa lý quy mô lớn, khảo sát cấp cộng đồng và khảo sát tập trung vào các nhóm dân số cụ thể.

Các thuật ngữ cần biết

Kháng thể: Các protein trong máu mà cơ thể tạo ra để chống lại một chất lạ như vi-rút.

Không có triệu chứng: Mô tả một người đã bị nhiễm mầm bệnh (như vi-rút) nhưng không có các triệu chứng của bệnh. Những người không có triệu chứng vẫn có thể phát tán vi-rút gây ra COVID-19.

Nghiên cứu đoàn hệ: Một nghiên cứu trong đó dữ liệu từ một nhóm người (đoàn hệ) được thu thập và phân tích theo thời gian để xác định hậu quả về sức khỏe hoặc phơi nhiễm chung.

Thời gian ủ bệnh: Thời gian từ khi một người phơi nhiễm với mầm bệnh cho đến khi họ bắt đầu phát triển các triệu chứng.

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong: Tần suất bệnh tật và tử vong xảy ra trong dân số trong một khoảng thời gian cụ thể.

Nghiên cứu đoàn hệ trong tương lai: Những nghiên cứu các nhà khoa học theo dõi một đoàn hệ (nhóm người) theo thời gian và thu thập và phân tích dữ liệu để xác định các đặc điểm chung có thể liên quan đến bệnh hoặc hậu quả về sức khỏe khác.

Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu: Những nghiên cứu các nhà khoa học phân tích dữ liệu đã thu thập được từ một đoàn hệ (nhóm người) theo thời gian và thu thập và phân tích dữ liệu để xác định các đặc điểm chung có thể liên quan đến bệnh hoặc hậu quả về sức khỏe khác.

Yếu tố nguy cơ: Hành vi, môi trường hoặc đặc điểm của một người liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh hoặc hậu quả về sức khỏe khác.

Xét nghiệm huyết thanh học: Xét nghiệm được sử dụng để phát hiện kháng thể với một mầm bệnh cụ thể trong máu của một người.

Trị số huyết thanh: Mức độ của mầm bệnh trong một nhóm dân số, được đo bằng huyết thanh.

Phát tán: Giải phóng khỏi cơ thể.

Phổ bệnh: Phạm vi của các dấu hiệu, triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của một bệnh.