Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Soạn thảo hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Soạn thảo hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020
In
Tìm kiếm tài liệu hướng dẫn của CDC

CDC đưa ra hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cộng đồng, trường học, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm, sở y tế, nơi làm việc và nhiều ngành khác nhau.

CDC bảo vệ sức khỏe của các cộng đồng trên cả nước. Kể từ những ngày đầu của đại dịch, các nhà dịch tễ học tại CDC đã sử dụng thông tin từ các loại nghiên cứu khác nhau mà chúng tôi đã thảo luận để xây dựng hướng dẫn dựa trên bằng chứng, như đeo khẩu trang vải để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Hướng dẫn này có ý nghĩa cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

  • các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sở y tế,
  • các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm,
  • các cơ sở chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn,
  • các trường học và doanh nghiệp,
  • những người ứng phó đầu tiên,
  • người mang thai và cha mẹ,
  • du khách,
  • nơi trú ẩn cho người vô gia cư, và
  • chủ sở hữu thú cưng.

Hướng dẫn về COVID-19 cung cấp thông tin cho các nhóm khác nhau về cách làm chậm sự lây lan của bệnh và bảo vệ sức khỏe của họ. Các chủ đề bao gồm:

Các thuật ngữ cần biết

Dựa trên bằng chứng: Dựa trên thông tin từ dữ liệu thu thập được bằng các phương pháp khoa học.