Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Xác định nguồn bùng phát

Xác định nguồn bùng phát
Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020
In
Quý vị muốn tìm hiểu thêm về dịch tễ học?
Hãy xem các nguồn thông tin tại CDC
Giới thiệu về dịch tễ học

Vi-rút Corona mới xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc chưa từng thấy trước đây, vì vậy vi-rút nhanh chóng nhận được sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới.

Các nhà dịch tễ học đã điều tra thực địa để tìm hiểu vi-rút mới đã bắt đầu như thế nào. Họ đã tiến hành khảo sát trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế và thu thập mẫu trong mũi họng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Các cuộc nghiên cứu cho thấy ai đã mắc bệnh, họ mắc bệnh khi nào và họ đã ở đâu ngay trước khi họ mắc bệnh.

Sử dụng thông tin này, các nhà dịch tễ học xác định rằng vi-rút có thể đến từ một động vật được bán ở chợ. Loại vi-rút mới được phát hiện là vi-rút Corona, và vi-rút Corona gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Vi-rút Corona mới này tương tự như SARS-CoV, vì vậy vi-rút được đặt tên là SARS-CoV-2. Bệnh do virus gây ra được đặt tên là COVID-19 (COronVIrusDisease-2019) để cho thấy vi-rút được phát hiện vào 2019.

Sự bùng phát được gọi là bệnh dịch khi có sự gia tăng đột ngột số ca bệnh. Khi COVID-19 bắt đầu lan rộng ở Vũ Hán, Trung Quốc, sự bùng phát này đã trở thành một bệnh dịch. Vì căn bệnh này sau đó lan rộng ra một số quốc gia và ảnh hưởng đến rất nhiều người, nên sự lây lan này được phân loại là đại dịch.

Các thuật ngữ cần biết

Bệnh dịch: Sự gia tăng đột ngột số ca bệnh.

Dịch tễ học:  Nghiên cứu về bệnh và các hậu quả về sức khỏe khác, nguyên nhân của chúng trong một nhóm dân số và cách có thể kiểm soát chúng.

Bùng phát: Số lần xuất hiện bệnh cao hơn dự kiến ở một địa điểm và thời gian cụ thể.

Đại dịch: Một sự kiện khi một căn bệnh lây lan trên một số quốc gia và ảnh hưởng đến rất nhiều người.