Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ công cụ One Health dành cho viên chức y tế quản lý động vật đồng hành mắc SARS-CoV-2

Bộ công cụ One Health dành cho viên chức y tế quản lý động vật đồng hành mắc SARS-CoV-2
Cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Các điểm chính

 • Bộ công cụ này cung cấp khuyến nghị cho các cơ quan về sức khỏe công cộng và sức khỏe động vật liên quan đến việc quản lý vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, bao gồm cả những người phải nhập viện và những người có thể bị cô lập hoặc giám sát tại nhà. Các tiểu bang hoặc khu vực phân quyền khác có thể có các yêu cầu cụ thể của riêng mình cho những hình huống này.
 • Tại thời điểm này, không có bằng chứng nào cho thấy động vật đồng hành đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan SARS-CoV-2 cho người.
 • Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về vi-rút này; trong một vài tình huống, con người có thể lây vi-rút cho động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần. Cần nghiên cứu thêm để biết được động vật có bị ảnh hưởng bởi vi-rút này không cũng như cách thức ảnh hưởng và động vật có thể đóng vai trò như thế nào trong sự lây lan của COVID-2 tới con người.
 • Sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan chức y tế của tiểu bang và địa phương và cộng đồng thú y là rất quan trọng nếu một vật nuôi bị nghi ngờ hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Những động vật không cần điều trị hoặc chăm sóc thú y nên được cô lập và theo dõi bởi người chăm sóc chúng tại nhà.
 • Cả nhân viên thú y tiểu bang và/hoặc bác sĩ thú y công cộng tiểu bang đều phải được thông báo về tất cả những động vật được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong khu vực phân quyền của họ, đặc biệt là những động vật được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2, đặc biệt là động vật được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-{[# 1]}, để đảm bảo các nỗ lực ứng phó kịp thời và phối hợp khi được chỉ định.
 • Các nhân viên y tế công cộng và thú y nên hợp tác sử dụng giải pháp One Health để tiến hành điều tra dịch tễ học đối với các vật nuôi bị nhiễm SARS-CoV-2. Các đối tác y tế công cộng và thú y tiểu bang và liên bang nên có sự hợp tác và liên lạc ngay từ sớm.

Trên trang này

Sử dụng giải pháp One Health khi quản lý động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Chuẩn Bị và Lên Kế Hoạch Cho Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Kết Thúc Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Định nghĩa

Thông Tin Bổ Sung

Sử Dụng Giải Pháp One Health Khi Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính Với SARS-CoV-2

Con đường chính khiến con người bị lây nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra bệnh vi-rút corona năm 2019 (COVID-19), chính là thông qua lây từ người sang người. Dựa trên dữ liệu hạn chế có sẵn, nguy cơ động vật lây lan SARS-CoV-2 cho người được coi là thấp. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về loại vi-rút này Trong một vài tình huống, con người có thể lây vi-rút cho động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần. Tuy nhiên, trong trường hợp một con vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các đối tác y tế công cộng và thú y tiểu bang, địa phương và liên bang nên chuẩn bị thực hiện thêm các bước để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc tiếp xúc với những động vật này.

Phản ứng của y tế công cộng đối với việc xác định SARS-CoV-2 ở vật nuôi bao gồm việc soạn thảo các chính sách và quy trình, đánh giá các nguồn lực và thu hút các đối tác ở tất cả các cấp (ví dụ: cơ quan y tế công cộng, cơ quan thú y, dịch vụ động vật, chính quyền địa phương và cơ quan pháp luật và các đối tác liên quan khác). Các nhân viên y tế công cộng và thú y nên hợp tác sử dụng giải pháp One Health để nghiên cứu những vật nuôi bị nhiễm SARS-CoV-2 trong khi vẫn bảo đảm an toàn cá nhân. Văn Phòng One Health CDC sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cho các khu vực pháp lý của tiểu bang, lãnh thổ, địa phương và bộ lạc quản lý vật nuôi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2.

Nhân viên tiểu bang có thể liên hệ tới Văn Phòng One Health CDC để thiết lập cuộc trao đổi bằng cách gửi email tới onehealth@cdc.gov hoặc gọi đến Trung tâm Điều hành Cấp cứu của CDC (24/7) theo số 770-488-7100, nêu rõ quý vị là bác sĩ thú y công cộng tiểu bang hay nhân viên thú y tiểu bang và yêu cầu nói chuyện với nhân viên trực tại Văn Phòng Làm Việc One Health của CDC.

Mặc dù các phòng thí nghiệm thương mại có thể tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật, xét nghiệm xác nhận chỉ được cung cấp thông qua Các Phòng Thí Nghiệm Dịch Vụ Thú Y Toàn Quốc (NVSL) của USDA pdf icon[164 KB, 2 pages]external icon. Xét nghiệm xác nhận thông qua NVSL là bắt buộc với mọi động vật ngoại trừchó và mèo nhà từ các khu vực phân quyền của tiểu bang, lãnh thổ, địa phương và bộ lạc, những khu vực trước đây đã xác nhận SARS-CoV-2 có ở chó và mèo.  USDA chịu trách nhiệm báo cáo các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở động vật tại Hoa Kỳ cho Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới (OIE). SARS-CoV-2 là một bệnh có thể báo cáo cho OIEexternal icon. Các trường hợp dương tính giả định không được xác nhận tại USDA NVSL sẽ không được báo cáo cho OIE.

Chuẩn Bị và Lên Kế Hoạch Cho Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Hướng dẫn và danh sách bộ công cụ

Lưu ý: Đầu tiên, bảo đảm cung cấp dịch chăm sóc thú y cần thiết (không thường xuyên).

Chuẩn bị

 • Xác định các cơ sở sẵn sàng và có thể chăm sóc cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính
 • Cung cấp cho các cơ sở thú y những thông tin quan trọng để trao đổi với chủ sở hữu
 • Chuẩn bị nhiều phương tiện vận chuyển động vật từ cơ sở về nhà hoăc ngược lại
 • Hỗ trợ các tổ chức bảo vệ động vật để thu thập thiết bị và nguồn lực phục vụ mục đích chăm sóc và di chuyển động vật.
 • Nếu có thể, tạo mối quan hệ với và giữa nhân viên và cơ quan các cấp của One Health, bao gồm địa phương, địa hạt, tiểu bang, liên bang
 • Xây dựng luồng thông tin hai hướng giữa bác sĩ thú y công cộng tiểu bang, nhân viên thú y tiểu bang và bác sĩ thú y

Quản lý

 • Hãy làm xét nghiệm xác nhận nếu đó là loài động vật mới xuất hiện Hoa Kỳ hoặc là loài động vật đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính ở khu vực phân quyền đó.
 • Bác sĩ thú y công cộng của tiểu bang, nhân viên thú y tiểu bang, bác sĩ thú y tham gia và các đối tác liên quan khác nên thảo luận việc quản lý đông vật có kết quả xét nghiệm dương tính
  1. Tư vấn về những nghiệp vụ tốt nhất cho những động vật cần chăm sóc nội trú
  2. Tư vấn về những nghiệp vụ tốt nhất và hoạt động giám sát động vật được cô lập tại nhà hàng ngày
 • Đối với những động vật di chuyển giữa nhà riêng của gia đình và cơ sở, hãy bảo đảm việc vận chuyển diễn ra an toàn
 • Báo cáo động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh cho các đối tác liên bang, bao gồm cả CDC, thông qua HHSProtectexternal icon
 • Hãy cân nhắc tiến hành điều tra dịch tễ, phối hợp với đối tác One Health tại địa phương, tiểu bang và liên bang để xác định:
  1. Liệu các động vật khác tại nhà riêng/cơ sở có bị phơi nhiễm hoặc lây nhiễm bệnh hay không
  2. Các con đường phơi nhiễm
  3. Nguy cơ lây truyền thêm

Kết Thúc Quản Lý

 • Tuân theo hướng dẫn về kết thúc giám sát, cách ly và hạn chế di chuyển

Chuẩn bị cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Vui lòng xem Đánh giá và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật đồng hành để biết thông tin về hướng dẫn đưa ra quyết định về việc có nên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật đồng hành hay không.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng thú y và nhân viên y tế địa phương và tiểu bang là rất quan trọng nếu vật nuôi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, việc liên lạc sớm giữa các đối tác tiểu bang và liên bang được khuyến nghị.  Do nguy cơ lây lan SARS-CoV-2 từ vật nuôi sang người khá thấp, dịch vụ chăm sóc thú y cần thiết được phép áp dụng cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Các nhân viên y tế của tiểu bang và địa phương có thể chọn áp dụng hướng dẫn này cho vật nuôi bị nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 hoặc các loại động vật khác, chẳng hạn như động vật trong vườn thú, khu bảo tồn hoặc cơ sở phục hồi, nếu phù hợp để áp dụng trong tình hình thay đổi nhanh chóng tại địa phương.

Vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và cần điều trị thú y hoặc nhập viện có thể thuộc một trong những loại sau:

 1. Chăm sóc y tế định kỳ (ví dụ: tiêm vắc xin hoặc vắc xin tăng cường);
 2. Chăm sóc y tế cho các bệnh trước đó (ví dụ: điều trị hóa trị vẫn đang tiếp tục, theo dõi để kiểm soát tiểu đường, bệnh hiện tại chuyển biến xấu), và;
 3. Các thương tích thực thể và tình trạng y tế khác không liên quan đến SARS-CoV-2 (ví dụ: áp xe, vết rách/hở, gãy xương).

Giống như con người, một số động vật nhiễm SARS-CoV-2 không biểu hiện triệu chứng, trong khi những động vật khác có thể xuất hiện triệu chứng hô hấp hoặc tiêu hóa.  Dựa trên việc lây nhiễm tự nhiên ở vật nuôi, tính đến nay, các dấu hiệu lâm sàng ở vật nuôi là động vật có vú giống với dấu hiệu của bệnh SARS-CoV-2 bao gồm:

 • Sốt
 • Ho
 • Khó thở hoặc hụt hơi
 • Hắt hơi
 • Chảy nước mũi
 • Dịch tiết ở mắt
 • Mệt mỏi
 • Nôn ói
 • Tiêu chảy

Các cơ sở thú y chăm sóc động vật được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 phải có các chính sách phù hợp với Bản tóm tắt của NASPHV về các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn thú y trong phòng chống bệnh do động vật lây sang người cho nhân viên thú yexternal icon và tìm hiểu các khuyến cáo của Hiệp Hội Y Tế Thú Y Hoa Kỳ (AVMA) trong đại dịch COVID-19external icon, trong đó bao gồm các hoạt động kiểm soát và ngăn chặn lây nhiễm tốt nhất.

Những động vật được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2 và có triệu chứng tăng nặng phải nhập viện có thể cần được vận chuyển giữa nhà riêng và cơ sở thú y. Việc cân nhắc các biện pháp vận chuyển thay thế có thể cần thiết nếu chủ sở hữu không thể vận chuyển động vật của họ, bao gồm sử dụng dịch vụ động vật, nhóm giải cứu động vật hay kiểm soát động vật. Các tổ chức này cũng nên được chuẩn bị để chăm sóc cho các động vật có kết quả xét nghiệm dương tính, bao gồm xây dựng chính sách mới và bảo đảm đủ nguồn lực cũng như thiết bị cần thiết.

Các Lưu Ý Đối Với Động Vật Phục Vụ

Trong tình huống có một động vật phục vụexternal icon có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các khuyến cáo về giám sát, cô lập và hạn chế di chuyển nên được tiến hành dựa trên quyết định của bác sĩ thú y tham gia điều trị và người sử dụng động vật, dưới sự tham vấn với bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và/hoặc nhân viên thú y tiểu bang.

Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn dành cho nhân viên quản lý động vật phục vụ và trị liệu. Theo Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳexternal icon, động vật phục vụ phải được phép ở cùng người sử dụng chúng.

Xây dựng luồng thông tin

Cả bác sĩ thú y cộng đồng của tiểu bangpdf iconexternal icon và nhân viên thú y của tiểu bangexternal icon phải được thông báo về tất cả các động vật đang được xét nghiệm SARS-CoV-2, đặc biệt là động vật được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, trong khu vực phân quyền của họ. Bác sĩ thú y cộng đồng của tiểu bang và nhân viên thú y của tiểu bang được khuyến khích nghiên cứu dịch tễ học khi một con vật lần đầu tiên được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2, thậm chí khi mới chỉ là chẩn đoán phỏng đoán. Bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và/hoặc nhân viên thú y tiểu bang phải tìm hiểu quy định của địa phương và tiểu bang về báo cáo bệnh động vật và cân nhắc các yêu cầu báo cáo SARS-CoV-2 nếu có thể. Các cơ quan liên bang có liên quan bao gồm CDC phải luôn được thông báo về kết quả xét nghiệm có dấu hiệu dương tính, đồng thời khuyến khích tất cả các đối tác One Health có liên quan ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang liên lạc và cộng tác sớm.

Bác sĩ thú y cộng đồng của tiểu bang và nhân viên thú y của tiểu bang nên cung cấp cho các bác sĩ thú y điều trị các hướng dẫn và thông điệp chính để thảo luận với chủ vật nuôi. Xem các thông điệp quan trọng được đề xuất trong Hướng Dẫn Tạm Thời Cho Các Chuyên Viên Y Tế Công Cộng Đang Quản Lý Đối Tượng Mắc COVID-19 Có Thú Cưng Hoặc Động Vật Khác Khi Được Chăm Sóc Và Cách Ly Tại Nhà.

Xây dựng kế hoạch với bác sĩ thú y tham gia điều trị cho những động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Khi một con vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bác sĩ thú y cộng đồng của tiểu bang, nhân viên thú y của tiểu bang và bác sĩ thú y điều trị nên cùng thảo luận về việc tiếp tục chăm sóc (nếu loài thú đã được nhập viện) tại cơ sở thú y, hoặc thảo luận về khả năng và/hoặc mong muốn của bác sĩ thú y trong việc điều trị cho động vật nếu cần được chăm sóc thú y. Nếu động vật khỏe mạnh hoặc bị bệnh nhẹ, chúng có thể được cách ly tại nhà.

Các cân nhắc cho quyết định này bao gồm:

 • Mức độ nghiêm trọng và phức tạp của tình trạng bệnh ở động vật;
 • Sức khỏe và tâm trạng của động vật;
 • Nguy cơ lây bệnh nghiêm trọng cho chủ sở hữu hoặc người chăm sóc, ví dụ như động vật đồng hành của người cao tuổi hay người mắc bệnh nền nghiêm trọng;
 • Tình trạng tiêm chủng của chủ vật nuôi hoặc người chăm sóc
 • Liệu bác sĩ thú y có thể tiến hành tư vấn y tế từ xa để động vật có thể được khám và điều trị từ xa hay không;
 • Mức độ sẵn sàng và khả năng của bác sĩ thú y và nhân viên lâm sàng của họ, để cung cấp dịch vụ điều trị an toàn và chăm sóc nội trú cho động vật;
 • Tình trạng tiêm chủng của bác sĩ thú y và nhân viên lâm sàng của họ
 • Nếu không thể chăm sóc nội trú hay tư vấn y tế từ xa, liệu bác sĩ thu ý cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà có an toàn không (Xem Hướng dẫn tạm thời về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm cho phòng khám thú y điều trị động vật đồng hành khi ứng phó với COVID-19; và
 • Sức khỏe tâm thần và tình cảm của chủ sở hữu động vật đồng hành.

Đôi khi người chủ sở hữu không thể chăm sóc cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính của họ, vì thế động vật sẽ bị đem cho tạm thời (ví dụ: khi người chủ sở hữu nhập viện) hoặc vĩnh viễn. Vui lòng tham khảo Khuyến cáo tạm thời về tiếp nhận động vật đồng hành từ hộ gia đình có người mắc COVID-19external icon cho những trường hợp này, vì hướng dẫn được cung cấp trong đó phù hợp với động vật đồng hành phơi nhiễm với bệnh nhân COVID-19 cũng như những động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Khi một động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mà cần nhập viện hay chăm sóc nội trú

Trong trường hợp bác sĩ thú y tham gia điều trị hiện tại không thể chăm sóc cho động vật, động vật phải được chuyển đến cơ sở thú y khác có trang bị phù hợp.

Các phương pháp tốt nhất để vận chuyển động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ nhà riêng hoặc từ cơ sở thú y này sang cơ sở thú y khác, bao gồm:

 • Trong điều kiện lý tưởng, chủ sở hữu hoặc người chăm sóc của động vật động hành nên vận chuyển động vật của họ trong xe riêng đến cơ sở thú y.
 • Chủ sở hữu hoặc người chăm sóc bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19 nên tránh đưa động vật đồng hành của họ đến cơ sở thú y, cho dù họ đang bệnh hay không có triệu chứng. Nếu chủ sở hữu hoặc người chăm sóc mắc COVID-19 hay không thể đưa động vật đồng hành của họ tới cơ sở thú y bằng xe riêng, vậy các cách tốt nhất đó là:
 • Sắp xếp bạn bè hay người thân gia đình không sống cùng họ đưa vật nuôi đến cơ sở thú y, hoặc tới đón động vật và đưa chúng đến cơ sở thú y mới.
 • Ngoài ra, nếu đón ven đường có thể được cơ sở thú y tiếp nhận động vật sắp xếp thì người bệnh hay một thành viên khỏe mạnh trong gia đình họ có thể vận chuyển động vật, miễn là họ đeo khẩu trang, duy trì các khuyến cáo về cách ly giao tiếp xã hội và không vào cơ sở.
 • Nếu không còn lựa chọn nào, các khuyến cáo thay thế bao gồm sắp xếp việc vận chuyển (xem bên dưới) dưới sự phối hợp với các cơ quan địa phương, ví dụ như dịch vụ động vật, nhóm giải cứu động vật hay kiểm soát động vật.
 • Những người xử lý động vật (không phải thành viên trong gia đình nuôi dưỡng động vật) nên được đào tạo và chuẩn bị để thực hiện các quy trình an toàn sinh học để phòng tránh các căn bệnh có thể lây nhiễm khi vận chuyển động vật đồng hành. Chúng bao gồm các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm, cách ly giao tiếp xã hội và sử dụng PPE phù hợp.
 • Nếu người xử lý động vật phải đón động vật đồng hành từ nhà và có người trong nhà bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19 thì một thành viên khỏe mạnh trong gia đình phải đeo khẩu trang và đưa động vật ra bên ngoài. Những người xử lý động vật chỉ được vào nhà khi cực kỳ cần thiết.
  • Nếu người xử lý động vật phải vào nhà, càng ít người vào nhà để chuẩn bị vận chuyển động vật càng tốt:
   • Yêu cầu người bệnh tự cách ly trong một phòng riêng khi người quản lý động vật thực hiện các công việc cần thiết để chăm sóc động vật hoặc đưa động vật đi ra khỏi nhà. Nếu không thể thực hiện điều này, hãy yêu cầu người bệnh đeo khẩu trang che miệng và mũi, hoặc
   • Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet với bất kỳ thành viên nào trong gia đình trong khi ở nhà họ. Người vào nhà nên đeo găng tay dùng một lần cho cả hai tay, mặt nạ N95 trở nên đã được NIOSH phê duyệt (hoặc khẩu trang nếu mặt nạ không có sẵn), kính bảo hộ và áo khoác ngoài nếu ở trong cùng một phòng với người bệnh và không thể duy trì khoảng cách 6 feet;
   • Rửa tay sau khi xử lý động vật, chạm vào các bề mặt trong nhà và giao tiếp với các thành viên trong nhà. Nếu không có xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa tối thiểu 60% cồn. Rửa sạch tất cả bề mặt của hai bàn tay và cọ sát chúng cho đến khi khô ráo. Nếu đeo găng tay, hãy vệ sinh tay sau khi tháo găng tay;
   • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng cho đến sau khi tay đã được rửa sạch.
  • Chó có kích thước trung bình và lớn nên được buộc dây, và những động vật nhỏ hơn, ví dụ như chó nhỏ, mèo và chồn, nên được đặt vào lồng bảo vệ. Khi có thể, động vật phải được vận chuyển bằng lồng các-tông sử dụng một lần, phù hợp với từng loài động vật hoặc lồng cứng có thể được vệ sinh và khử trùng bằng chất khử trùng được đăng ký với EPAexternal icon sau khi vận chuyển.
  • Chỉ những động vật và thiết bị cần thiết mới được đưa khỏi khuôn viên. Khi vận chuyển động vật, không mang theo các đồ vật không thiết yếu như thức ăn (trừ khi vật nuôi có chế độ ăn uống đặc biệt), chén bát, bộ khăn trải giường, quần áo, đồ chơi hoặc các đồ vật khác từ nhà.
  • Vận chuyển động vật phải được thực hiện bằng xe có khu vực có thể được che phủ và được vệ sinh và khử trùng và được ngăn cách với người lái xe khi có thể.
  • Bất kỳ đồ vật nào khác (vòng cổ, xích, v.v.) được mang đến cơ sở thú y cùng với động vật phải được rửa hoặc khử trùng. Khử trùng bát, đồ chơi và các vật dụng chăm sóc động vật khác bằng chất khử trùng đã đăng ký với EPAexternal icon, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch.
  • Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể lây lan sang người từ da hoặc lông của thú cưng. Do đó, các biện pháp khác, ngoài khử trùng động vật, ví dụ như tắm cho động vật, là không cần thiết.

Điều trị cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang bị bệnh

Dù tình hình dịch bệnh đang tiếp tục bùng phát, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm hiệu quả nhất liên quan đến chăm sóc thú nuôi dương tính với bệnh có thể được thực hiện thường xuyên tại hầu hết các cơ sở thú y. Tuy nhiên, chúng đặc biệt quan trọng khi bùng phát bệnh truyền nhiễm mới phát sinh như COVID-19. Các cơ sở thú y phải có:

 • Một khu vực riêng nơi có thể cách ly động vật dương tính SARS-CoV-2 với phần còn lại của nhóm bệnh nhân.
  • Một tuyến đường đã lên kế hoạch để di chuyển động vật từ phương tiện vận chuyển đến không gian cách ly.
  • Khi có thể, chỉ nên cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang được đánh giá và điều trị ở trong khu cô lập này.
  • Không gian cho nhân viên thú y để đeo và tháo PPE trước khi vào phòng và ngay lập tức khi ra khỏi phòng. Việc tiếp cận và sử dụng nước rửa tay chứa cồn hoặc bồn rửa có xà phòng và nước phải thuận tiện, dễ dàng.
 • Có sẵn một số lượng trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp đầy đủ trong thời gian nhập viện dự kiến.
 • Các kế hoạch hạn chế số lượng nhân viên thú y tiếp xúc với động vật.
 • Ghi chép lại tất cả nhân viên đã tiếp xúc với động vật để theo dõi sức khỏe nghề nghiệp.
  • Nhật ký của người chăm sóc động vật phải bao gồm tên của những người tương tác với động vật, ngày giờ động vật được đưa đến và loại hình dịch vụ chăm sóc được cung cấp (ví dụ: cho ăn, tắm rửa, dùng thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nhịp hô hấp, thủ thuật, v.v.).
 • Khả năng làm sạch và khử trùng khu vực cô lập bằng chất khử trùng đã đăng ký tại EPAexternal icon.
 • Các kế hoạch tập luyện và bổ sung dinh dưỡng an toàn cho động vật, nếu cần.
  • Chó có thể được dắt bộ bằng dây xích trong khu vực lý tưởng là được ngăn cách khỏi các khu vực được sử dụng bởi con người hoặc động vật khác.
 • Các kế hoạch xử lý an toàn và tiêu hủy chất thải động vật cho đến khi động vật được phép khôi phục hoạt động bình thường.
 • Các quy tắc hạn chế hoặc cấm khách thăm và người khác ra vào (các) khu vực nơi động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính, đang bị bệnh, đang ở và được điều trị.

Xem Hướng Dẫn Tạm Thời Về Phòng Ngừa Và Kiểm Soát Lây Nhiễm Cho Các Phòng Khám Thú Y Trong Khi Ứng Phó Với COVID-19 để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn về PPE

Đào tạo cho nhân viên thú y về cách sử dụng PPE, bao gồm cách mặc và tháo PPE đúng cách, là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, nhân viên thú y nên làm việc với các đồng nghiệp trong ngành y tế công cộng và CDC để cập nhật thông tin về cách sử dụng và sự sẵn có của PPE.  Bác sĩ thú y nên xem xét việc cung ứng PPE hiện tại, tỷ lệ sử dụng PPE và tham khảo Chiến Lược Tối Ưu Hóa Nguồn Cung PPE.

Với những kiến thúc hiện tại còn hạn chế liên quan đến SARS-CoV-2 và thú nuôi, các hướng dẫn về trang bị bảo hộ cá nhân này áp dụng cách tiếp cận thận trọng. Các khuyến nghị có thể thay đổi theo thời gian, khi có thêm thông tin mới.

Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được đề xuất dựa trên lịch sử động vật đồng hành
Lịch sử động vật Khẩu trang Bảo Vệ Mặt (kính bảo hộ, tấm chắn mặt) Găng tay Áo khoác ngoài bảo hộ (áo choàng hoặc quần yếm1) Mặt nạ N95 hoặc trang bị thay thế thích hợp2
Quy trình không hình thành giọt bắn lơ lửng thực hiện trên động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 N Y Y Y Y
Quy trình hình thành giọt bắn lơ lửng thực hiện trên động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-23 N Y Y Y Y

1 Áo choàng tái sử dụng (nghĩa là có thể giặt) thường làm từ polyester hay sợi polyester pha cotton. Áo choàng có các loại vải này có thể giặt an toàn theo thủ tục thông thường và tái sử dụng.

2Bảo vệ đường hô hấp ít nhất là bảo vệ bằng mặt nạ có bộ lọc dùng một lần N95 có chứng nhận của NISOSH và đã thử độ vừa khít. Tuy nhiên, nếu mặt nạ N95 hoặc mặt nạ khác không có sẵn, hãy sử dụng kết hợp khẩu trang y tế và tấm chắn toàn mặt.

3Cần tránh thực hiện quy trình tạo giọt bắn lơ lửng, chẳng hạn như hút hoặc nội soi phế quản, nếu có thể, cho bất kỳ động vật nào đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khi động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có thể được cách ly tại nhà

Động vật đồng hành không cần nhập viện có thể được trả lại cho chủ sở hữu để cách ly tại nhà. Xem Việc Cần Làm Nếu Thú Cưng Của Quý Vị Xét Nghiệm Dương Tính với Vi-rút Gây Ra COVID-19, trong đó các các khuyến cáo dành cho chủ sở hữu của động vật có kết quả xét nghiệm dương tính; bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang có thể khuyến nghị chủ sở hữu tuân theo hướng dẫn này.

Quy trình cách ly tại nhà áp dụng cho tất cả động vật có kết quả xét nghiệm dương tính và không phải nhập viện. Quy trình này bao gồm theo dõi hàng ngày, các khuyến cáo cách ly và hạn chế di chuyển.

Theo dõi hàng ngày

Các động vật đồng hành được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 và có thể được cách ly tại nhà phải được chủ sở hữu/thành viên trong nhà theo dõi hàng ngày để phát hiện các dấu hiệu bệnh.

Nếu vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có các dấu hiệu lâm sàng mới hoặc xấu đi, chủ sở hữu nên thông báo cho bác sĩ thú y điều trị và sắp xếp để đưa động vật đến cơ sở thú y quen thuộc hoặc một cơ sở thú y khác đã được xác định trước đó để có thể được điều trị thích hợp. Bác sĩ thú y tham gia điều trị cũng phải thông báo cho bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang về tình trạng của động vật, địa điểm và kế hoạch chăm sóc/điều trị.

Các khuyến cáo về cách ly

Trong thời gian cách ly, hãy để động vật đồng hành ở trong "phòng bệnh" riêng nếu có thể, hoặc nếu không phải giữ chúng ở nơi cách xa người và động vật khác. Điều này giống như việc tách riêng người dương tính với COVID-19 ra khỏi những người khác trong gia đình.

Mặc dù nguy cơ vật nuôi lây SARS-CoV-2 sang người khá thấp, chúng tôi vẫn khuyến nghị quý vị sử dụng những các biện pháp phòng ngừa này một cách thận trọng cho đến khi có thêm thông tin về việc lây truyền vi-rút. CDC đưa ra các khuyến cáo để hạn chế tiếp xúc với động vật đồng hành bị cách ly càng nhiều càng tốt.

Cho dù thành viên gia đình bị bệnh do bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19, các thành viên khác trong nhà đang chăm sóc cho động vật đồng hành bị cách ly nên bảo vệ chính họ và tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh và khử trùng của CDC.

Dựa trên thông tin hiện có và chuyên môn lâm sàng, một số người có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Nếu có thể, những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng nên tránh chăm sóc động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hạn chế di chuyển

Dưới đây là các  hoạt động nên tránh cho đến khi động vật đồng hành được trở lại với các hoạt động bình thường:

 • Đi bộ trong không gian công cộng hoặc không gian chung (trừ khi không thể tránh được);
 • Đến các cơ sở thú y mà không báo trước với bác sĩ điều trị;
 • Đến thăm cơ sở y tế con người, cơ sở chăm sóc dài hạn, trường học hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày;
 • Đến công viên (bao gồm công viên dành cho chó), siêu thị hoặc các cuộc tụ họp khác như lễ hội;
 • Đến dịch vụ chải chuốt thú cưng, bao gồm các salon chăm sóc lưu động;
 • Đến cơ sở chăm sóc thú cưng trong ngày hoặc cơ sở trông giữ;
 • Phục vụ như một động vật trị liệu; và
 • Các chuyến đi ra ngoài khác như ngày vui chơi, đi bộ đường dài hoặc đến thăm các gia đình khác hoặc đến cửa hàng.

Làm lại xét nghiệm cho động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 nhiều lần cho vật động vật đồng hành khi được cho là thích hợp trên cơ sở phối hợp với bác sĩ thú y sức khỏe cộng đồng của tiểu bang và nhân viên sức khỏe động vật tiểu bang. Cũng nên tham vấn các đối tác liên bang, trong đó có CDC và USDAexternal icon khi phù hợp.

Kết thúc quản lý động vật có kết quả xét nghiệm dương tính

Khi nào nên khôi phục hoạt động bình thường với động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Có thể kết thúc theo dõi, cách ly và hạn chế đi lại đối với động vật đồng hành (cả động vật đã nhập viện hoặc cách ly tại nhà) được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2 với các điều kiện sau.

Nếu động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì việc giám sát, cách ly và hạn chế đi lại có thể kết thúc nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Động vật đó không bộc lộ các triệu chứng lâm sàng phù hợp với việc nhiễm SARS-CoV-2 trong ít nhất 72 giờ mà không có sự kiểm soát y tế;

một trong các điều kiện sau:

 • Đã ít nhất 14 ngày trôi qua kể từ lần cuối có kết quả xét nghiệm dương tính từ một phòng thí nghiệm sử dụng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 RT-PCR đã được kiểm chứng;

HOẶC

 • Tất cả các loại mẫu xét nghiệm thu thập được khi tái khám đều cho kết quả âm tính bởi xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 RT PCR đã được kiểm chứng.

Nghiên cứu dịch tễ học đối với động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Tại thời điểm này, nguy cơ động vật đồng hành, trong đó có thú cưng, làm lây lan SARS-CoV-2 sang người được xem là thấp. Tuy nhiên, việc hiểu được hoàn cảnh dịch tễ học của ca bệnh, trong đó có sự tương tác giữa con người và động vật là rất quan trọng để mở rộng hiểu biết của chúng ta về chu trình và cách lan truyền của chủng vi-rút này trong điều kiện tự nhiên, vốn rất cần thiết để làm căn cứ thông tin cho các biện pháp y tế công cộng và sức khỏe động vật. Quá trình điều tra các ca bệnh ở động vật đáp ứng tiêu chí của CDC về xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể có giá trị đặc biệt để hiểu được hoàn cảnh dịch tễ học này. Lý tưởng là các cuộc điều tra dịch tễ học nên được các đối tác One Health của địa phương, tiểu bang và liên bang cùng chung tay thực hiện. Hoạt động điều tra nên bắt đầu khi ca bệnh được xác định để đảm bảo ban hành các khuyến cáo y tế công cộng thích hợp. Hướng dẫn điều tra sẽ tiếp tục được cập nhật dựa trên thông tin khoa học mới nhất.

Khi một động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì nên xem xét tiến hành điều tra dịch tễ. Việc điều tra này nên bao gồm các vấn đề sau:

 • Mô tả các yếu tố chẩn đoán và lâm sàng được sử dụng để xác định ca bệnh;
 • Đánh giá các yếu tố nguy cơ ở động vật có kết quả xét nghiệm dương tính đó, bao gồm nguồn lây nhiễm tiềm tàng;
 • Đánh giá những người có khả năng bị phơi nhiễm; và
 • Đánh giá những động vật có khả năng phơi nhiễm.

Biểu Mẫu Nghiên Cứu Ca Bệnh One Health dành cho Động Vật nhiễm SARS-CoV-2 của CDC là một công cụ thu thập dữ liệu tiêu chuẩn dành cho các cuộc nghiên cứu trên động vật có thể được hoàn thành thông qua HHSProtectexternal icon. Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Y Tế One Health Chống Dịch Bệnh COVID-19 của CDC tại onehealth@cdc.gov để có thêm hướng dẫn và thông tin về việc tiến hành nghiên cứu dịch tễ học.

Tại thời điểm này, không có biện pháp phòng ngừa bổ sung nào được khuyến nghị cho người hoặc động vật có khả năng tiếp xúc với động vật có kết quả xét nghiệm dương tính, ngoài những người chăm sóc động vật. Việc xác định sự tiếp xúc có thể xảy ra (của người hoặc động vật) và ghi lại tư liệu về tình hình sức khỏe của người hoặc động vật đó có thể giúp cung cấp thông tin về nguy cơ của các trường hợp truyền SARS-CoV-2 từ động vật sang người này đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu rủi ro khi tiếp xúc với động vật có kết quả xét nghiệm dương tính thay đổi, các biện pháp phòng ngừa có thể được bổ sung thêm.

Định nghĩa

SARS-CoV-2:  Tên khoa học của vi-rút gây bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19) ở người. Vì chúng tôi đang nghiên cứu về loại vi-rút này trong bối cảnh sức khỏe động vật nên chúng tôi gọi nó là SARS-CoV-2.

Vật nuôi: Để chỉ những vật nuôi là động vật có vú, chẳng hạn như chó, mèo, vật nuôi nhỏ có vú bao gồm chồn sương, chuột hamster và những loài động vật sống trong nhà hoặc trong khuôn viên của một ngôi nhà khác, bao gồm cả động vật phục vụ.

Động vật có kết quả xét nghiệm dương tính:  Xem phần động vật có chẩn đoán phỏng đoán hoặc đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 pdf icon[740 KB, 2 trang]external icon.

Bác sĩ thú y cộng đồng của tiểu bang: Xem phần bác sĩ thú y của tiểu bangpdf iconexternal icon (SPHV) hoặc nhân viên y tế công cộng được chỉ định chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề sức khỏe cộng đồng liên quan đến động vật trong khu vực phân quyền của họ. Một số khu vực phân quyền không có bác sĩ thú y công cộng tiểu bang, hoặc các giới hạn về địa lý, nguồn lực hoặc thời gian có thể khiến họ không thể quản lý một tình huống liên quan đến động vật.

Nhân viên thú y tiểu bang: Xem phần nhân viên thú y tiểu bangexternal icon chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình trong khu vực phân quyền của họ. Nếu có thể, nên có sự phối hợp, chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định giữa các đối tác liên quan, bao gồm bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang.