Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Bộ Công Cụ: Cách Tiếp Cận Của One Health Để Xử Lý Vật Nuôi Đồng Hành Nhiễm SARS-CoV-2

Bộ Công Cụ: Cách Tiếp Cận Của One Health Để Xử Lý Vật Nuôi Đồng Hành Nhiễm SARS-CoV-2
Cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2020
In

Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm:Đây là tình huống diễn tiến nhanh và thông tin sẽ được cập nhập ngay khi có sẵn.

Bộ công cụ này dành cho ai:Nhân viên thú y và y tế công cộng tham gia quản lý động vật đồng hành được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2 và những đối tác One Health khác.

Các tình huống được liệt kê trong trang này

Chuẩn Bị và Lên Kế Hoạch Cho Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Kết Thúc Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Mục đích

Bộ công cụ này cung cấp các đề xuất dành cho nhân viên thú y và y tế công cộng tham gia quản lý những động vật đồng hành đã được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2, kể cả những vật nuôi cần nhập viên và những động vật có thể được cách ly hay quản lý tại nhà. Các tiểu bang hoặc khu vực phân quyền khác có thể có các yêu cầu cụ thể của riêng mình cho những hình huống này.

Con đường chính khiến con người bị nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh Corona 2019 (COVID-19), đó là thông qua lây từ người sang người. Dựa trên nguồn dữ liệu hạn chế hiện có, nguy cơ động vật, bao gồm cả vật nuôi, lây truyền SARS-CoV-2 cho người được cho là thấp. Tuy nhiên, trong trường hợp động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các đối tác thú y và y tế công cộng của địa phương, tiểu bang và liên bang nên chuẩn bị thực hiện thêm các bước để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến tiếp xúc với những động vật này.

Chuẩn bị phản ứng y tế công cộng cho chẩn đoán SARS-CoV-2 ở động vật đồng hành sẽ bao gồm soạn thảo các chính sách và quy trình, đánh giá nguồn lực và kết nối với các đối tác ở mọi cấp độ (ví dụ: cơ quan y tế công cộng, cơ quan thú y, dịch vụ động vật, cơ quan pháp lý và chính quyền địa phương, cùng những đối tác liên quan khác). Các nhân viên thú y và y tế công cộng nên hợp tác bằng cách sử dụng giải pháp One Health để điều tra những động vật đồng hành bị nhiễm SARS-CoV-2 trong khi bảo đảm an toàn cho chính họ. Nhóm Làm Việc One Health COVID-19 của CDC sẵn sàng cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các khu vực bộ lạc, vùng lãnh thổ, địa phương và tiểu bang để quản lý những động vật đồng hành bị chẩn đoán mắc SARS-CoV-2.

Mặc dù các phòng thí nghiệm thương mại có thể tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật, xét nghiệm xác nhận chỉ được cung cấp thông qua Các Phòng Thí Nghiệm Dịch Vụ Thú Y Toàn Quốc (NVSL) của USDApdf icon[164 KB, 2 trang]external icon. USDA chịu trách nhiệm báo cáo bất kỳ động vật nào có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở Hoa Kỳ cho Tổ Chức Thú Y Thế Giới (OIE) vì SARS-CoV-2 là một bệnh có thể báo cáo cho OIE.biểu tượng bên ngoài

Nhân Viên Tiểu Bang có thể liên hệ với Nhóm Làm Việc One Health COVID-19 của CDC để xin tư vấn bằng cách gửi email đến onehealth@cdc.gov, hoặc gọi tới Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của CDC (24/7) qua số 770-488-7100, nêu rõ quý vị là bác sĩ thú y công cộng tiểu bang hay nhân viên thú y tiểu bang và yêu cầu nói chuyện với nhân viên trực của Nhóm Làm Việc One Health COVID-19 của CDC.

Những Khái Niệm Chính

 • Bộ công cụ này cung cấp các đề xuất dành cho nhân viên thú y và y tế công cộng tham gia quản lý động vật đồng hành được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2.
 • Tại thời điểm này, không có bằng chứng nào cho thấy động vật đồng hành đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan SARS-CoV-2 cho người.
 • Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về vi-rút này; trong một vài tình huống, con người có thể lây vi-rút cho động vật. Cần nghiên cứu thêm để biết được động vật có bị ảnh hưởng bởi vi-rút này không và chúng có thể bị ảnh hưởng khác so với con người như thế nào, cũng như động vật có thể đóng vai trò như thế nào trong sự lây lan của COVID-19 cho động vật khác và con người.
 • Sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng thú y và nhân viên y tế địa phương và tiểu bang sẽ rất quan trọng nếu động vật đồng hành bị nghi ngờ mắc hay có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Để bảo vệ con người và động vật và bảo tồn tài nguyên, những động vật không cần điều trị hay chăm sóc thú y phải được cách ly và theo dõi bởi người chăm sóc của chúng tại nhà.
 • Cả nhân viên thú y tiểu bang và/hoặc bác sĩ thú y công cộng tiểu bang đều phải được thông báo về tất cả động vật được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong khu vực của họ, đặc biệt là những động vật đã được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2, nhằm bảo đảm các nỗ lực phản ứng kịp thời, đồng bộ khi cần thiết.
 • Nhân viên y tế công cộng và nhân viên thú y nên hợp tác bằng cách sử dụng giải pháp One Health để thực hiện điều tra dịch tễ học đối với các động vật đồng hành bị nhiễm SARS-CoV-2. Các đối tác y tế công cộng và thú y tiểu bang và liên bang nên có sự hợp tác và liên lạc ngay từ sớm.
 • Để biết thông tin cập nhật mới nhất, vui lòng xem Thú cưng và Động Vật Khác.

Các định nghĩa được sử dụng trong bộ công cụ này

SARS-CoV-2 là tên khoa học của chủng vi rút Corona mới. Ở người, bệnh do vi-rút này gây ra được gọi là bệnh vi-rút Corona 2019 hay COVID-19. Vì chúng tôi đang nghiên cứu về loại vi-rút này trong bối cảnh sức khỏe động vật nên chúng tôi gọi nó là SARS-CoV-2.

Các động vật đồng hành, trong tài liệu này, chỉ những vật nuôi thuộc họ động vật có vú, ví dụ như chó, mèo, vật nuôi có vú nhỏ như chuột hamster và chồn sương, và những loài khác sống tại nhà hay trong khuôn viên nhà, bao gồm cả động vật phục vụ.

Động vật đã chẩn đoán đề cập tới những động vật được cho là hay được chẩn đoán xác nhận là nhiễm SARS-CoV-2 pdf icon[740 KB, 2 trang]external icon.

Bác sĩ thú y y tế công cộng của tiểu bang, đối với tài liệu này, đề cập tới bác sĩ thú y y tế công cộng của tiểu bang pdf icon[137 KB, 7 trang]external icon (SPHV) hoặc nhân viên y tế công cộng được chỉ định có trách nhiệm xử lý các vấn đề y tế công cộng liên quan tới động vật trong khu vực phân quyền của họ. Một số khu vực phân quyền không có bác sĩ thú y công cộng tiểu bang, hoặc các giới hạn về địa lý, nguồn lực hoặc thời gian có thể khiến họ không thể quản lý một tình huống liên quan đến động vật.

Nhân viên thú y tiểu bang, theo các mục đích của tài liệu này, được gọi là nhân viên thú y tiểu bangbiểu tượng bên ngoài chịu trách nhiệm cho các chương trình xóa bỏ và kiểm soát bệnh động vật tại khu vực phân quyền của họ. Nếu có thể, nên có sự phối hợp, chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định giữa các đối tác liên quan, bao gồm bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang.

Chuẩn Bị và Lên Kế Hoạch Cho Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Hướng dẫn và danh sách bộ công cụ

Lưu ý: Đầu tiên, bảo đảm rằng sự chăm sóc thú y cần thiết (không phải là chăm sóc không khẩn cấp) được cung cấp.

Chuẩn bị

 • Xác định các cơ sở sẵn sàng và có thể chăm sóc cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính
 • Cung cấp cho các cơ sở thú y những thông tin quan trọng để thảo luận với chủ cơ sở
 • Chuẩn bị nhiều phương tiện vận chuyển động vật từ cơ sở về nhà hoăc ngược lại
 • Hỗ trợ các tổ chức động vật để thu thập thiết bị và nguồn lực
 • Nếu có thể, tạo mối quan hệ với và giữa nhân viên và cơ quan các cấp của One Health, bao gồm địa phương, địa hạt, tiểu bang, liên bang
 • Xây dựng luồng thông tin hai hướng giữa SPHV, SAHO và bác sĩ thú y

Quản lý

 • Nếu chưa hoàn thành, khuyến khích xét nghiệm xác nhận với USDA NVSL
 • SPHV, SAHO, và bác sĩ thú y liên quan sẽ thảo luận về việc quản lý động vật có kết quả xét nghiệm dương tính
   1. Tư vấn về những nghiệp vụ tốt nhất cho những động vật cần chăm sóc nội trú
   2. Tư vấn về những nghiệp vụ tốt nhất và hoạt động giám sát hàng ngày cho động vật được cách ly tại nhà
 • Đối với những động vật di chuyển giữa nhà riêng của gia đình và cơ sở, hãy bảo đảm việc vận chuyển diễn ra an toàn
 • Tham vấn, nếu cần, với CDC, USDA và những đối tác khác để xác định xem có cần làm lại xét nghiệm không
 • Nếu chưa kết thúc, hãy cân nhắc tiến hành điều tra dịch tễ, phối hợp với đối tác One Health tại địa phương, tiểu bang và liên bang

Kết Thúc Quản Lý

 • Tuân theo hướng dẫn về kết thúc giám sát, cách ly và hạn chế di chuyển
 • Nếu chưa kết thúc, hãy cân nhắc tiến hành điều tra dịch tễ, phối hợp với đối tác One Health tại địa phương, tiểu bang và liên bang

Chuẩn bị cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Vui lòng xem Đánh giá và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật đồng hành để biết thông tin về hướng dẫn đưa ra quyết định về việc có nên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho động vật đồng hành hay không.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhân viên y tế địa phương và tiểu bang và cộng đồng thú y sẽ là điều vô cùng quan trọng nếu động vật đồng hành được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, và sự liên lạc sớm giữa đối tác tiểu bang và liên bang sẽ được khuyến khích. Con đường lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người chính là thông qua lây từ người sang người. Dựa trên thông tin và dữ liệu khoa học hiện thời, nguy cơ động vật đồng hành lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người được cho là thấp. Do đó, chăm sóc thú y cần thiết cho những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 không nên bị ngăn cản.

Các nhân viên y tế địa phương và tiểu bang có thể chọn áp dụng hướng dẫn này cho những động vật đồng hành bị nghi nhiễm hay đã được xác nhận là nhiễm bệnh khi cần để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình địa phương.

Những động vật đồng hành được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 và phải điều trị thú y hay nhập viện có thể thuộc một trong những loại sau:

 1. Chăm sóc y tế định kỳ (ví dụ: tiêm vắc xin hoặc vắc xin tăng cường);
 2. Chăm sóc y tế cho các bệnh trước đó (ví dụ: điều trị hóa trị vẫn đang tiếp tục, theo dõi để kiểm soát tiểu đường, bệnh hiện tại chuyển biến xấu), và;
 3. Các thương tích thực thể và tình trạng y tế khác không liên quan đến SARS-CoV-2 (ví dụ: áp xe, vết rách/hở, gãy xương).

Phổ lâm sàng của SARS-CoV-2 ở động vật hiện phần lớn vẫn chưa xác định được. Dựa trên sự lây nhiễm tự nhiên ở các động vật đồng hành cho đến hiện tại, các dấu hiệu lâm sàng có khả năng liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 ở động vật đồng hành có vú có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

 • Sốt
 • Ho
 • Khó thở hoặc hụt hơi
 • Hắt hơi
 • Mệt mỏi
 • Chảy nước mũi
 • Dịch tiết ở mắt
 • Nôn ói
 • Tiêu chảy

Trong trường hợp động vật cần chăm sóc thú y, bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang nên cân nhắc xác định các cơ sở thú y sẵn sàng và có thể chăm sóc cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính. Các cơ sở thú y sẵn sàng và được trang bị đầy đủ để cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được xác định chính thức hoặc không chính thức.

Các cơ sở chăm sóc cho động vật được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 nên có chính sách phù hợp với Tóm Tắt Biện Pháp Thận Trọng Chuẩn Thú Y Của NASPHV Để Ngăn Ngừa Bệnh Động Vật Ở Nhân Viên Thú Yexternal icon và tìm hiểu các khuyến cáo của Hiệp Hội Y Tế Thú Y Hoa Kỳ (AVMA) trong đại dịch COVID-19external icon, trong đó bao gồm các hoạt động kiểm soát và ngăn chặn lây nhiễm tốt nhất cho các cơ sở thú y.

Những động vật được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2 và có triệu chứng tăng nặng phải nhập viện có thể cần được vận chuyển giữa nhà riêng và cơ sở thú y. Việc cân nhắc các biện pháp vận chuyển thay thế có thể cần thiết nếu chủ sở hữu không thể vận chuyển động vật của họ, bao gồm sử dụng dịch vụ động vật, nhóm giải cứu động vật hay kiểm soát động vật. Các tổ chức này cũng nên được chuẩn bị để chăm sóc cho các động vật có kết quả xét nghiệm dương tính, bao gồm xây dựng chính sách mới và bảo đảm đủ nguồn lực cũng như thiết bị cần thiết.

Các Lưu Ý Đối Với Động Vật Phục Vụ

Trong trường hợp động vật phục vụexternal icon được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2, các khuyến cáo về giám sát, cách ly và hạn chế di chuyển nên được tiến hành dựa trên quyết định của bác sĩ thú y tham gia điều trị và chủ của động vật, dưới sự tham vấn với bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và/hoặc nhân viên thú y tiểu bang.

Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn dành cho nhân viên quản lý động vật phục vụ và trị liệu. Theo Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳexternal icon, động vật phục vụ phải được phép ở cùng người sử dụng chúng.

Xây dựng luồng thông tin

Cả bác sĩ thú y y tế công cộng của tiểu bang pdf icon[137 KB, 7 trang]external iconnhân viên y tế động vật của tiểu bangexternal icon nên được thông báo về tất cả các động vật đang được xét nghiệm SARS-CoV-2, đặc biệt là những động vật được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2, trong khu vực phân quyền của họ. Bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang phải khuyến khích tất cả các kết quả xét nghiệm dương tính dự kiến được USDA NVSL xác nhậnexternal icon, mặc dù họ có thể ban hành các biện pháp điều tra và phản ứng dựa trên các kết quả xét nghiệm dương tính dự kiến hoặc đáng ngờ từ các phòng thí nghiệm không phải của USDA NVSL. Bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và/hoặc nhân viên thú y tiểu bang phải tìm hiểu quy định của địa phương và tiểu bang về báo cáo bệnh động vật và cân nhắc các yêu cầu báo cáo SARS-CoV-2 nếu có thể. Các cơ quan liên bang bao gồm USDA và CDC luôn phải được thông báo về các kết quả xét nghiệm dương tính dự kiến, việc liên lạc và phối hợp liên ngành từ sớm là điều luôn được khuyến khích.

Bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang nên cân nhắc cung cấp cho bác sĩ thú y tham gia điều trị các hướng dẫn và thông điệp quan trọng để thảo luận với chủ sở hữu. Xem các thông điệp quan trọng được đề xuất trong Hướng Dẫn Tạm Thời Cho Các Chuyên Viên Y Tế Công Cộng Đang Quản Lý Đối Tượng Mắc COVID-19 Có Thú Cưng Hoặc Động Vật Khác Khi Được Chăm Sóc Và Cách Ly Tại Nhà.

Xây dựng kế hoạch với bác sĩ thú y tham gia điều trị cho những động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Khi động vật được chẩn đoán mắc SARS-CoV2-2, một cuộc thảo luận nên được tiến hành giữa bác sĩ thú y công cộng tiểu bang, nhân viên thú y tiểu bang và bác sĩ thú y tham gia điều trị về việc tiếp tục chăm sóc (nếu động vật được nhập viện) tại cơ sở thú y, hoặc khả năng và/hoặc mong muốn điều trị cho động vật của bác sĩ thú y tham gia điều trị trong trường hợp cần chăm sóc thú y.​​​​​​​ Nếu động vật khỏe mạnh hoặc bị bệnh nhẹ, chúng có thể được cách ly tại nhà.

Các cân nhắc cho quyết định này bao gồm:

Đôi khi người chủ sở hữu không thể chăm sóc cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính của họ, vì thế động vật sẽ bị đem cho tạm thời (ví dụ: khi người chủ sở hữu nhập viện) hoặc vĩnh viễn. Vui lòng tham khảo Khuyến cáo tạm thời về tiếp nhận động vật đồng hành từ hộ gia đình có người mắc COVID-19external icon cho những trường hợp này, vì hướng dẫn được cung cấp trong đó phù hợp với động vật đồng hành phơi nhiễm với bệnh nhân COVID-19 cũng như những động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Quản Lý Động Vật Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Khi một động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mà cần nhập viện hay chăm sóc nội trú

Trong trường hợp bác sĩ thú y tham gia điều trị hiện tại không thể chăm sóc cho động vật, động vật phải được chuyển đến cơ sở thú y khác có trang bị phù hợp.

Các cách tốt nhất để vận chuyển động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang bị bệnh từ nhà, hay từ một cơ sở thú y đến cơ sở khác bao gồm:

 • Trong điều kiện lý tưởng, chủ sở hữu hoặc người chăm sóc của động vật động hành nên vận chuyển động vật của họ trong xe riêng đến cơ sở thú y.
 • Chủ sở hữu hoặc người chăm sóc bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19 nên tránh đưa động vật đồng hành của họ đến cơ sở thú y, cho dù họ đang bệnh hay không có triệu chứng. Nếu chủ sở hữu hoặc người chăm sóc mắc COVID-19 hay không thể đưa động vật đồng hành của họ tới cơ sở thú y bằng xe riêng, vậy các cách tốt nhất đó là:
 • Sắp xếp bạn bè hay người thân gia đình không sống cùng họ đưa vật nuôi đến cơ sở thú y, hoặc tới đón động vật và đưa chúng đến cơ sở thú y mới.
 • Ngoài ra, nếu đón ven đường có thể được cơ sở thú y tiếp nhận động vật sắp xếp thì người bệnh hay một thành viên khỏe mạnh trong gia đình họ có thể vận chuyển động vật, miễn là họ đeo khẩu trang, duy trì các khuyến cáo về cách ly giao tiếp xã hội và không vào cơ sở.
 • Nếu không còn lựa chọn nào, các khuyến cáo thay thế bao gồm sắp xếp việc vận chuyển (xem bên dưới) dưới sự phối hợp với các cơ quan địa phương, ví dụ như dịch vụ động vật, nhóm giải cứu động vật hay kiểm soát động vật.
 • Những người xử lý động vật (không phải thành viên trong gia đình nuôi dưỡng động vật) nên được đào tạo và chuẩn bị để thực hiện các quy trình an toàn sinh học để phòng tránh các căn bệnh có thể lây nhiễm khi vận chuyển động vật đồng hành. Chúng bao gồm các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm, cách ly giao tiếp xã hội và sử dụng PPE phù hợp.
 • Nếu người xử lý động vật phải đón động vật đồng hành từ nhà và có người trong nhà bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19 thì một thành viên khỏe mạnh trong gia đình phải đeo khẩu trang và đưa động vật ra bên ngoài. Những người xử lý động vật chỉ được vào nhà khi cực kỳ cần thiết.
  • Nếu người xử lý động vật phải vào nhà, càng ít người vào nhà để chuẩn bị vận chuyển động vật càng tốt:
   • Yêu cầu người bệnh ở trong phòng riêng trong khi người xử lý động vật tiến hành chăm sóc cho động vật hoặc đưa chúng rời khỏi nhà. Nếu điều này không khả thi, vậy hãy yêu cầu người bệnh đeo khẩu trang để che miệng và mũi của họ, hoặc;
   • Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet với bất kỳ thành viên nào trong gia đình trong khi ở nhà họ. Người vào nhà nên đeo găng tay dùng một lần cho cả hai tay, mặt nạ N95 trở nên đã được NIOSH phê duyệt (hoặc khẩu trang nếu mặt nạ không có sẵn), kính bảo hộ và áo khoác ngoài nếu ở trong cùng một phòng với người ốm và không thể duy trì khoảng cách 6 feet;
   • Rửa tay sau khi xử lý động vật, chạm vào các bề mặt trong nhà và giao tiếp với các thành viên trong nhà. Nếu không có xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa tối thiểu 60% cồn. Rửa sạch tất cả bề mặt của hai bàn tay và cọ sát chúng cho đến khi khô ráo. Nếu đeo găng tay, hãy vệ sinh tay sau khi tháo găng tay;
   • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng cho đến sau khi tay đã được rửa sạch.
 • Chó có kích thước trung bình và lớn nên được buộc dây, và những động vật nhỏ hơn, ví dụ như chó nhỏ, mèo và chồn, nên được đặt vào lồng bảo vệ. Khi có thể, động vật phải được vận chuyển bằng lồng các-tông sử dụng một lần, phù hợp với từng loài động vật hoặc lồng cứng có thể được vệ sinh và khử trùng bằng chất khử trùng được đăng ký với EPAexternal icon sau khi vận chuyển.
 • Chỉ những động vật và thiết bị cần thiết mới được đưa khỏi khuôn viên. Khi vận chuyển động vật, không mang theo các đồ vật không thiết yếu như thức ăn (trừ khi vật nuôi có chế độ ăn uống đặc biệt), chén bát, bộ khăn trải giường, quần áo, đồ chơi hoặc các đồ vật khác từ nhà.
 • Vận chuyển động vật phải được thực hiện bằng xe có khu vực có thể được che phủ và được vệ sinh và khử trùng và được ngăn cách với người lái xe khi có thể.
 • Bất kỳ đồ vật nào khác (vòng cổ, xích, v.v.) được mang đến cơ sở thú y cùng với động vật phải được rửa hoặc khử trùng. Khử trùng bát, đồ chơi và các vật dụng chăm sóc động vật khác bằng chất khử trùng đã đăng ký với EPAexternal icon, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch.
 • Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể lây lan sang người từ da hoặc lông của thú cưng. Do đó, các biện pháp khác, ngoài khử trùng động vật, ví dụ như tắm cho động vật, là không cần thiết.

Điều trị cho động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang bị bệnh

Các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn lây nhiễm tốt nhất khi chăm sóc cho động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được thực hiện thường xuyên tại hầu hết cơ sở thú y cho dù có xảy ra bùng phát bệnh truyền nhiễm hay không. Tuy nhiên, chúng đặc biệt quan trọng khi bùng phát bệnh truyền nhiễm mới phát sinh như COVID-19. Các cơ sở thú y phải có:

 • Một khu vực riêng nơi có thể cách ly động vật dương tính SARS-CoV-2 với phần còn lại của nhóm bệnh nhân.
  • Một tuyến đường đã lên kế hoạch để di chuyển động vật từ phương tiện vận chuyển đến không gian cách ly.
  • Nếu có thể, chỉ nên đặt những động vật SARS-CoV-2 được khám và điều trị trong không gian cách ly này.
  • Không gian cho nhân viên thú y để đeo và tháo PPE trước khi vào phòng và ngay lập tức khi ra khỏi phòng. Việc tiếp cận và sử dụng nước rửa tay chứa cồn hoặc bồn rửa có xà phòng và nước phải thuận tiện, dễ dàng.
 • Có sẵn một số lượng trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp đầy đủ trong thời gian nhập viện dự kiến.
 • Các kế hoạch hạn chế số lượng nhân viên thú y tiếp xúc với động vật.
 • Ghi chép lại tất cả nhân viên đã tiếp xúc với động vật để theo dõi sức khỏe nghề nghiệp.
  • Nhật ký người chăm sóc động vật phải bao gồm tên (những) người tiếp xúc với động vật, ngày giờ động vật được chăm sóc, loại chăm sóc được cung cấp (ví dụ: cho ăn, tắm rửa, dùng thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nhịp hô hấp, thủ thuật, v.v.).
 • Khả năng vệ sinh và khử trùng khu vực cách ly bằng chất khử trùng được EPA phê duyệtexternal icon.
 • Các kế hoạch tập luyện và bổ sung dinh dưỡng an toàn cho động vật, nếu cần.
  • Chó có thể được dắt bộ bằng dây xích trong khu vực lý tưởng là được ngăn cách khỏi các khu vực được sử dụng bởi con người hoặc động vật khác.
 • Các kế hoạch xử lý an toàn và tiêu hủy chất thải động vật cho đến khi động vật được phép khôi phục hoạt động bình thường.
 • Các quy tắc hạn chế hoặc cấm khách thăm và người khác ra vào (các) khu vực nơi động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính, đang bị bệnh, đang ở và được điều trị.

Hướng dẫn về PPE

Đào tạo cho nhân viên thú y về cách sử dụng PPE, bao gồm cách mặc và tháo PPE đúng cách, là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, nhân viên thú y nên làm việc với các đồng nghiệp trong ngành y tế công cộng và CDC để cập nhật thông tin về cách sử dụng và sự sẵn có của PPE. Bác sĩ thú y nên biết về tình trạng thiếu trang bị bảo hộ cá nhân hiện nay do nhu cầu cao về trang bị bảo hộ cá nhân trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho con người. Bác sĩ thú y nên xem xét việc cung ứng PPE hiện tại, tỷ lệ sử dụng PPE và tham khảo Chiến Lược Tối Ưu Hóa Nguồn Cung PPE.

Với những kiến thúc hiện tại còn hạn chế liên quan đến COVID-19 và động vật đồng hành, các hướng dẫn về trang bị bảo hộ cá nhân này áp dụng cách tiếp cận thận trọng. Các khuyến nghị có thể thay đổi theo thời gian, khi có thêm thông tin mới.

Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được đề xuất dựa trên lịch sử động vật đồng hành
Lịch sử động vật Khẩu trang Bảo Vệ Mặt (kính bảo hộ, tấm chắn mặt) Găng tay Áo khoác ngoài bảo hộ (áo choàng hoặc quần yếm1) Mặt nạ N95 hoặc trang bị thay thế thích hợp2
N Y Y Y Y
Quy trình hình thành giọt bắn lơ lửng thực hiện trên động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-23 N Y Y Y Y

1 Áo choàng tái sử dụng (nghĩa là có thể giặt) thường làm từ polyester hay sợi polyester pha cotton. Áo choàng có các loại vải này có thể giặt an toàn theo thủ tục thông thường và tái sử dụng.

2Bảo vệ đường hô hấp ít nhất là bảo vệ bằng mặt nạ có bộ lọc dùng một lần N95 có chứng nhận của NISOSH và đã thử độ vừa khít. Tuy nhiên, nếu mặt nạ N95 hoặc mặt nạ khác không có sẵn, hãy sử dụng kết hợp khẩu trang y tế và tấm chắn toàn mặt.

3Cần tránh thực hiện quy trình tạo giọt bắn lơ lửng, chẳng hạn như hút hoặc nội soi phế quản, nếu có thể, cho bất kỳ động vật nào đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khi động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có thể được cách ly tại nhà

Động vật đồng hành không cần nhập viện có thể được trả lại cho chủ sở hữu để cách ly tại nhà. Xem Việc Cần Làm Nếu Thú Cưng Của Quý Vị Xét Nghiệm Dương Tính với Vi-rút Gây Ra COVID-19, trong đó các các khuyến cáo dành cho chủ sở hữu của động vật có kết quả xét nghiệm dương tính; bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang có thể khuyến nghị chủ sở hữu tuân theo hướng dẫn này.

Quy trình cách ly tại nhà áp dụng cho tất cả động vật có kết quả xét nghiệm dương tính và không phải nhập viện. Quy trình này bao gồm theo dõi hàng ngày, các khuyến cáo cách ly và hạn chế di chuyển.

Theo dõi hàng ngày

Các động vật đồng hành được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 và có thể được cách ly tại nhà phải được chủ sở hữu/thành viên trong nhà theo dõi hàng ngày để phát hiện các dấu hiệu bệnh.

Nếu động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có các triệu chứng mới hoặc trở nặng, chủ sở hữu nên thông báo cho bác sĩ thú y tham gia điều trị và sắp xếp để vận chuyển vật nuôi đến cơ sở thú y của họ hoặc cơ sở thú y được xác định từ trước có thể tiến hành sự chăm sóc phù hợp. Bác sĩ thú y tham gia điều trị cũng phải thông báo cho bác sĩ thú y công cộng tiểu bang và nhân viên thú y tiểu bang về tình trạng của động vật, địa điểm và kế hoạch chăm sóc/điều trị.

Các khuyến cáo về cách ly

Trong thời gian cách ly, hãy để động vật đồng hành ở trong "phòng bệnh" riêng nếu có thể, hoặc nếu không phải giữ chúng ở nơi cách xa người và động vật khác. Điều này giống như việc tách riêng người dương tính với COVID-19 ra khỏi những người khác trong gia đình.

Mặc dù không có bằng chứng rằng động vật đồng hành có thể truyền nhiễm SARS-CoV-2 cho người, những biện pháp thận trọng này vẫn nên được thực hiện cho đến khi đã biết rõ hơn về cách thức lây nhiễm của vi-rút CDC đưa ra các khuyến cáo để hạn chế tiếp xúc với động vật đồng hành bị cách ly càng nhiều càng tốt.

Cho dù thành viên gia đình bị bệnh do bị nghi mắc hay đã được xác nhận là mắc COVID-19, các thành viên khác trong nhà đang chăm sóc cho động vật đồng hành bị cách ly nên bảo vệ chính họ và tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh và khử trùng của CDC.

Dựa trên thông tin hiện có và chuyên môn lâm sàng, một số người có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, người mang thai có thể có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 so với người không mang thai. Ngoài ra, có thể có nguy cơ cao hơn có kết quả bất lợi cho thai kỳ, chẳng hạn như sinh non, trong số những người mang thai mắc COVID-19. Nếu có thể, những người có nguy cơ cao  mắc bệnh nghiêm trọng nên tránh chăm sóc động vật có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hạn chế di chuyển

Dưới đây là các  hoạt động nên tránh cho đến khi động vật đồng hành được trở lại với các hoạt động bình thường:

 • Đi bộ ngoài trời (trừ khi không thể tránh được);
 • Đến các cơ sở thú y mà không báo trước với bác sĩ điều trị;
 • Đến thăm cơ sở y tế con người, cơ sở chăm sóc dài hạn, trường học hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày;
 • Đến công viên (bao gồm công viên dành cho chó), siêu thị hoặc các cuộc tụ họp khác như lễ hội;
 • Đến dịch vụ chải chuốt thú cưng, bao gồm các salon chăm sóc lưu động;
 • Đến cơ sở chăm sóc thú cưng trong ngày hoặc cơ sở trông giữ;
 • Phục vụ như một động vật trị liệu; và
 • Các chuyến đi ra ngoài khác như ngày vui chơi, đi bộ đường dài hoặc đến thăm các gia đình khác hoặc đến cửa hàng.

Làm lại xét nghiệm cho động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 nhiều lần cho vật động vật đồng hành khi được cho là thích hợp trên cơ sở phối hợp với bác sĩ thú y sức khỏe cộng đồng của tiểu bang và nhân viên sức khỏe động vật tiểu bang. Cũng nên tham vấn các đối tác liên bang, trong đó có CDC và USDAexternal icon khi phù hợp.

Kết thúc quản lý động vật có kết quả xét nghiệm dương tính

Khi nào nên khôi phục hoạt động bình thường với động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Có thể kết thúc theo dõi, cách ly và hạn chế đi lại đối với động vật đồng hành (cả động vật đã nhập viện hoặc cách ly tại nhà) được chẩn đoán mắc SARS-CoV-2 với các điều kiện sau.

Nếu động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì việc giám sát, cách ly và hạn chế đi lại có thể kết thúc nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Động vật đó không bộc lộ các triệu chứng lâm sàng phù hợp với việc nhiễm SARS-CoV-2 trong ít nhất 72 giờ mà không có sự kiểm soát y tế;

một trong các điều kiện sau:

 • Đã ít nhất 14 ngày trôi qua kể từ lần cuối có kết quả xét nghiệm dương tính từ một phòng thí nghiệm sử dụng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 RT-PCR đã được kiểm chứng;

HOẶC

 • Tất cả các loại mẫu xét nghiệm thu thập được khi tái khám đều cho kết quả âm tính bởi xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 RT PCR đã được kiểm chứng.

Nghiên cứu dịch tễ học đối với động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Tại thời điểm này, nguy cơ động vật đồng hành, trong đó có thú cưng, làm lây lan SARS-CoV-2 sang người được xem là thấp. Tuy nhiên, việc hiểu được hoàn cảnh dịch tễ học của ca bệnh, trong đó có sự tương tác giữa con người và động vật là rất quan trọng để mở rộng hiểu biết của chúng ta về chu trình và cách lan truyền của chủng vi-rút này trong điều kiện tự nhiên, vốn rất cần thiết để làm căn cứ thông tin cho các biện pháp y tế công cộng và sức khỏe động vật. Quá trình điều tra các ca bệnh ở động vật đáp ứng tiêu chí của CDC về xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể có giá trị đặc biệt để hiểu được hoàn cảnh dịch tễ học này. Lý tưởng là các cuộc điều tra dịch tễ học nên được các đối tác One Health của địa phương, tiểu bang và liên bang cùng chung tay thực hiện. Hoạt động điều tra nên bắt đầu khi ca bệnh được xác định để đảm bảo ban hành các khuyến cáo y tế công cộng thích hợp. Hướng dẫn điều tra sẽ tiếp tục được cập nhật dựa trên thông tin khoa học mới nhất.

Khi một động vật đồng hành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì nên xem xét tiến hành đánh giá dịch tễ. Việc đánh giá này nên bao gồm các vấn đề sau:

 • Mô tả các yếu tố chẩn đoán và lâm sàng được sử dụng để xác định ca bệnh;
 • Đánh giá các yếu tố nguy cơ ở động vật có kết quả xét nghiệm dương tính đó, bao gồm nguồn lây nhiễm tiềm tàng;
 • Đánh giá những động vật có khả năng phơi nhiễm; và
 • Đánh giá những người có khả năng phơi nhiễm.

Vui lòng liên hệ với Nhóm Công Tác One Health về COVID-19 của CDC tại địa chỉ onehealth@cdc.gov để được hướng dẫn thêm và có thêm tài liệu về việc thực hiện nghiên cứu dịch tễ.

Tại thời điểm này, chúng tôi chưa có khuyến cáo nào về biện pháp phòng ngừa bổ sung dành cho người hoặc động vật có thể đã tiếp xúc với động vật có kết quả xét nghiệm dương tính, ngoài những người chăm sóc động vật. Việc xác định sự tiếp xúc có thể xảy ra (của người hoặc động vật) và ghi lại tư liệu về tình hình sức khỏe của người hoặc động vật đó có thể giúp cung cấp thông tin về nguy cơ của các trường hợp truyền SARS-CoV-2 từ động vật sang người này đối với sức khỏe cộng đồng. Khi nguy cơ gắn liền với việc tiếp xúc với ca dương tính ở động vật có thay đổi, thì chúng tôi có thể nêu các biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Thông tin cập nhật của CDC về COVID-19

Thông tin khác

Ấn Phẩm và Hướng Dẫn Khác

Benedict, K. M., et al. (2008). "Characteristics of biosecurity and infection control programs at veterinary teaching hospitals." J Am Vet Med Assoc 233(5): 767-773. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18764716external icon

Wright, J. G., et al. (2008). "Infection control practices and zoonotic disease risks among veterinarians in the United States." J Am Vet Med Assoc 232(12): 1863-1872.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18598158 external icon

Spengler, J. R., et al. (2015). "Management of a pet dog after exposure to a human patient with Ebola virus disease." J Am Vet Med Assoc 247(5): 531-538. https://avmajournals.avma.org/doi/full/10.2460/javma.247.5.531external icon