Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thú Cưng và Các Động Vật Khác

chó và mèo đánh hơi lẫn nhau

Thú Cưng và Các Động Vật Khác

Mới chỉ có một vài vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng vi-rút gây bệnh COVID-19. Hiện tại, nguy cơ lây bệnh từ thú cưng sang người còn thấp. Tìm hiểu thêm

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 6 tháng 5 năm 2020