Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Thú Cưng và Các Động Vật Khác

Thú Cưng và Các Động Vật Khác
Cập nhật ngày 11 tháng 2 năm 2021
In
chó và mèo đánh hơi lẫn nhau

Nếu quý vị có thú cưng

Một số nhỏ thú cưng có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng vi-rút gây bệnh COVID-19. Hiện tại, nguy cơ lây bệnh từ thú cưng sang người còn thấp. Tìm hiểu thêm