Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hai bác sĩ đang cầm các ống vắc-xin
Hai bác sĩ đang cầm các ống vắc-xin

Diễn Đàn Quốc Gia về Vắc-xin ngừa COVID-19

Sự kiện trực tuyến sẽ kết nối những người có vai trò trong việc hỗ trợ chủng ngừa COVID-19.

Tìm hiểu thêm

Số ca bệnh và dữ liệu

Công bằng y tế

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể.

THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG Y TẾ