Bỏ qua để chuyển thẳng đến nội dung của trang Bỏ qua để chuyển thẳng đến tùy chọn trang Bỏ qua để chuyển thẳng đến liên kết A-Z
Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Đeo khẩu trang

Đeo khẩu trang giúp bảo vệ người khác trong cộng đồng của quý vị. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, như trên phương tiện vận chuyển công cộng, tại các sự kiện và buổi tụ họp và bất kỳ nơi nào quý vị sẽ ở gần người khác.

Nhiều người đeo khẩu trang Nhiều người đeo khẩu trang
  • Chọn khẩu trang có hai hoặc nhiều lớp
  • Đảm bảo khẩu trang của quý vị che mũi và miệng
  • Giặt khẩu trang thường xuyên