Chuyến thẳng đến tìm kiếm Chuyển thẳng đến danh sách A đến Z Chuyển thẳng đến dẫn hướng Chuyển thẳng đến nội dung trang web Chuyển thẳng đến các tùy chọn trang
Trang Chủ CDC

Content on this page was developed during the 2009-2010 H1N1 pandemic and has not been updated.

 • The H1N1 virus that caused that pandemic is now a regular human flu virus and continues to circulate seasonally worldwide.
 • The English language content on this website is being archived for historic and reference purposes only.
 • For current, updated information on seasonal flu, including information about H1N1, see the Trang web về Cúm Theo Mùa của CDC.

CẢNH BÁO 1 Tháng Mười Hai: Thư điện tử giả mạo tham chiếu đến Chương Trình Chủng Ngừa Tiểu Bang do CDC Tài Trợ »

Cập Nhật Tình Hình

Bản đồ tình hình cúm tại Hoa KỳTrong tuần 29 Tháng Mười Một - 5 Tháng Mười Hai năm 2009, hoạt động của cúm tại Hoa Kỳ tiếp tục giảm như được báo cáo tại FluView. Số tiểu bang đang báo cáo hoạt động lan rộng của cúm giảm từ 25 xuống còn 14 tiểu bang. Số cuộc thăm khám bác sĩ vì bệnh giống cúm và các ca nhập viện có liên quan đến cúm đã giảm so với tuần trước, tuy nhiên các ca tử vong liên quan đến cúm lại tăng.

Xem Thêm Các Chỉ Báo Chính Về Cúm »

Thông Tin Tổng Quát

Thông Tin cho Các Nhóm Cụ Thể

Hướng Dẫn

Vắc-xin Cúm H1N1

 
Liên Hệ Với Chúng Tôi:
 • Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
  1600 Clifton Rd
  Atlanta, GA 30333
 • 800-CDC-INFO
  (800-232-4636)
  TTY: (888) 232-6348
 • Contact CDC-INFO
 • Lần cuối xem xét trang này ngày 16 Tháng Mười Hai năm 2009, 11:30 Sáng - Giờ Miền Đông
 • Lần cuối cập nhật trang này Ngày 16 Tháng Mười Hai năm 2009, 11:30 Sáng - Giờ Miền Đông
 • Nguồn nội dung: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
USA.gov: Cổng Thông Tin Web Chính Thức của Chính Phủ Hoa KỳBộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh  1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC–INFO
Mục Lục A-Z
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #